Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

محافظت اطفال


پنجشنبه 21 ميزان 1390 ساعت 10:52

(کبیر : 45 ساله- حمید 30 ساله)
موسیقی متن
صدای بیر و بار شهر
کبیر: حمید جان چی گپ است؟ امروز بسیار خفه مالوم می شی؟
حمید: ها! یک کمک خفه استم!
کبیر: چرا خیریت است؟
حمید: کدام گپ مهم نیست! دیروز بچه ام ده حین دویدن پشت موتر اوگار شده!
کبیر: بسیار خطرناک است حمید جان برش بگو که پشت موتر ها ندوه!
حمید(با ناراحتی): ها ای خو غلط است کبیر جان اما گناه او هم نیست! می فامی مکتب بچیم از خانه دور است و او باید کتی موتر به مکتب بره و پس بیایه! صبکی خودم او ره ده موتر می شانم اما چاشتکی مجبور است خودش بیایه! متاسفانه موترها بچه های مکتبی ره ده موتر بالا نمی کنن یا ای که اونا ره آزار می تن!
کبیر(با افسوس): ای خو هست... ده جامعه ما اوقدر به اطفال اهمیت نمی تن! اونا ره لت می کنن! سرشان کارای شاقه انجام می تن! اونا ره ده موتر بالا نمی کنن! اونا ره نمی مانن که ده چوکی بشینن..  حتی اونا ره اختطاف می کنن...
حمید: ها راست می گی اینا بسیار دردناک است! مردم باید بفامن که آینده کشور به دست همی اطفال است... همی گپا باعث می شه اطفال عقده مند شون! علاقه شان به درس کم شوه... تمام ای چیزا بسیار تاثیر مخرب بالای اطفال خواد داشت. اما چاره چیست؟
کبیر: چاره ای هست که رادیو تلویزیونا با برنامه ها و پیام های خوب مردمه آگاه بسازن! و هر شخص به طفلش اهمیت بته و از او به خوبی نگهداری و حفاظت کنه!
(تمام مردم  افغانستان در حفاظت اطفال این کشور مسئولیت دارند! حفاظت از اطفال حفاظت از آینده بهتر افغانستان است.)

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر