Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

تبعیض در رفتار خانواده


پنجشنبه 21 ميزان 1390 ساعت 10:37


(زن 35 ساله، مرد 40 ساله)
موسیقی متن
زن: سلام مانده نباشی، بسیار ناوقت کدی!
مرد: و علیکم، شار بودم، به ادریس کالا خریدم، از خاطر مکتبش
زن: به ادریس؟ به او که یک ماه پیش کالا خریدی، چی ضرور بود که باز برش کالا بخری؟
مرد: بچه نازدانه پدر است، هر چی برش بخرم کم است!
مادر: خو بگو که به نادیه چی خریدی؟
مرد: به نادیه؟ به او  هیچ چیزی نخریدم!
مرد: چرا؟ او اولادت نیست؟ تا حالی چند دفعه به ادریس کالا و کتابچه و قلم خریدی و پیش روی نادیه برش دادی، نمی فامی که او هم به کالا و کتابچه و قلم ضرورت داره؟
مرد: خیر است، قار نشو، هر چی نباشه ادریس بچه قند مه است! بسیار ده دلم شیرین می باشه! به نادیه تو کالا بخر!
زن: گپ ای نیست که مه به نادیه کالا بخرم یا  تو! گپ ای هست که نادیه و ادریس هر دو اولاد ما هستن، هر دو سر ما حق دارن، تو نباید بین اونا فرق کنی، می فامی ده ای روزا نادیه بسیار خفه و جگر خون است، او هم فامیده که تو بین او و برادرش فرق می کنی، اگه همیشه ای قسمی رفتار کنی نادیه گوشه گیر و عقده مند خواد شد! ای رفتار تو تاثیرات بسیار خراب بالای روحیه و روان نادیه خواد داشت! باید رفتار و محبتت به هر دو اولاد ما یک قسم باشه! ای قسمی خدا هم از ما راضی خواد بود!
(تمام اطفال در مقابل والدین خود حقوق مساوی دارند، با برخورد و محبت برابر نسبت به آنها، اطفالی شاد و سالم داشته باشیم)

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر