Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

متن مصاحبه با نجیبه حیدری مسئول بخش دادخواهی موسسه حمایت از زنان یا مدیکا – افغانستان در مورد اهمیت ثبت ازدواج:


پنجشنبه 21 ميزان 1390 ساعت 10:18

تشکر خانم نجیبه حیدری مسئول بخش دادخواهی موسسه حمایت از زنان یا مدیکا- افغانستان!
سوال: ازدواج یک امر اسلامی، قانونی و اجتماعی است؛ به نظر شما ثبت ازدواج چه اهمیت و فاید برای خانواده ها دارد؟
نجیبه حیدری: تشکر از سوال شما، قبل از اینکه به جواب سوال شما بپردازم، من می خواهم بگویم که نکاح نامه ها قبلاً هم ثبت می شد در ادارات دولتی. البته خود نکاح نامه ها وقتی که عقد صورت می گیرد هم به شکل عرفی و هم به شکل قانونی می باشد وقتی که ما شکل عرفی آن را درنظر بگیریم که میان مردم عوام مطرح است که در زمان عقد ازدواج البته بعضی ملا امان و قضاتی که آنها خودشان عقد ازدواج را می بندند اینها از اشکال مختلف استفاده می کنند، بعضی شان حتی یک ورق ساده ی می باشد که همان ساعت می گیرند و نام داماد و عروس را می نویسند و از شاهدان و به همین قسم در اخیر از آن، امضا صورت می گیرد و یا اینکه نشان انگشت می مانند، و به این قسم عقد صورت می گیرد که به آن نکاح خط عرفی می گویند.
و دیگرش که نکاح خط رسمی می باشد و در این قسمت می خواهم بالای این تاکید کنم که نکاح نامه های که قانونی هستند و اکثراً از طرف محاکم صادر می شود و زوج های که می خواهند ازدواج های خود را ثبت کنند، از آنها استفاده می کنند. دراین قسمت من می خواهم بگویم که اهمیت نکاح خط ها چه است؛ می دانیم که عقد ازدواج مانند دیگر عقود از اهمیت خاص خود برخوردار است، پس دیگر عقود زمانی که ما اسناد آنها را می خواهیم، تپ و تلاش زیاد می کنیم و تاکید زیاد بالای آن صورت می گیرد، به طور مثال از املاک می باشد و یا مسایل تجارتی می باشد بالای آن زیاد تاکید می کنیم که شکل قانونی به آنها ببخشیم اما متاسفانه بالای نکاح خط خود توجه نمی کنیم، نکاح خط ما زمانی که ثبت می شود و شکل قانونی به خود می گیرد، از تمام اهمیت های خاصی که دیگر اسناد برخوردار می باشد اینها هم برخوردار می باشد و درقدم اول می توانیم بگوئیم که تضمین کننده آینده فامیل ها می باشد به طور مثال اگر خدای ناخواسته بعضی از فامیل ها در آینده مشکلاتی پیدا می کنند آنها را می توانند که به اساس همین نکاح نامه شان که ثبت و راجستر دولت است، به اساس آن، طی مراحل قانونی بتوانند که به مشکلات خود راه حل پیدا کنند. و همچنان بعضی از مشکلات دیگری که از طرف شوهر می باشد که آنها حق ارث و یا مهر خانم خود انکار می کنند، و یا از پرداختن نفقه برای اولاد خود و یا خانم خود انکار می کند، ثبت نکاح خط ها می تواند یگانه راه جلوگیری از پیشامد چنین قضایا باشد. همچنان بعضی از موارد دیگر می باشد که از جانب خانم می باشد به طور مثال اینها قبلا نمی دانند که آیا وقتی که ازدواج شان صورت می گیرد حالت مدنی دوطرف چه می باشد، آیا خانم مطلقه است، بیوه است و یا باکره، و همانطور شوهر که این ازدواج چند مین شان است، زمانی که ما بالای تمام این فواید توجه کنیم می فهمیم که ثبت نکاح نامه ها از اهمیت بسیار زیاد مخصوصاً برای فامیل ها برخوردار است.
2. خوب اما در حال حاضر ازدواج کمتر و ندرتاً در افغانستان ثبت نهادهای مربوطه دولتی می شود، دلیل این را شما در چه می بینید، سنتی بودن جامعه، کم آگاهی مردم و یا هم در دسترس نبودن مراجع ثبت؟
خوب زمانی که ما می بینیم و اقعاً این جای تاسف است که در کشور ما افغانستان، نکاح نامه ها ثبت نمی شوند بلکه بنابر بعضی از ضرورت های بسیار شدیدی که به آنها ( به زوج ها) پیش می شود به طور مثال بعضی جاها بخاطر اشغال وظیفه از آنها نکاح خط خواسته می شود و یا اینکه در بعضی موارد سفر به آنها پیش می آید ازدواج های خود را ثبت می کنند، ما می توانیم بگوئیم که بعضی علت های مختلفی وجود دارد که آنها نمی خواهند ازدواج های خود را ثبت کنند، می توانیم بگوئیم که آگاهی مردم کم است در بعضی موارد، چون مردم اهمیت زیادی به این قایل نمی شوند، آگاهی شان در قسمت فوایدش کم است نمی خواهند ازدواج های شان را ثبت کنند، و یا در بعضی جاها سنتی بودن جامعه ما هم حکم فرما است، به طور مثال بعضی زوج ها هستند که می خواهند ازدواج های شان را ثبت کنند اما همین یک عار پنداشته می شود برای شان که چطور خانم خود را گرفته و همچنان دوشاهد بروند و همین مراحل را طی کنند، و ازدواج خود را در مراکز مربوطه به ثبت برسانند. اگر چه در قسمت مراکز ثبت و راجستر ازدواج ها تا هنوز کمبود نیست ، هموطنانی ما اگر بخواهند ازدواج های شان را ثبت کنند، به بسیار راحتی آنها می توانند به مراجع ثبت وثایق در محاکم البته و در نواحی ولایات شان می توانند که بروند و ازدواج های خود را به ثبت برسانند.
3. پس راه حل را شما در چه می بینید، هم اکنون در برخی کشورها ثبت ازدواج جنبه اجباری دارد و سرپیچی از آن مجازات زندان و جریمه نقدی را درپی دارد، با توجه به اینکه مشکلات حاد خانوادگی در افغانستان وجود دارد و بخشی از این مشکلات ناشی از عدم ثبت ازدواج ها دانسته می شود، چه فکر می کنید یکی از راه های حل این مشکلات نمی تواند اجباری کردن ثبت ازدواج ها باشد؟
اجباری کردن ثبت  و راجستر ازدواج ها یک حرف بسیار خوبی است، و همچنان به شمول موسسه حمایت از زنان، مدیکا افغانستان و بعضی نهادهای جامعه مدنی هم طرفدار این هستند که ثبت ازدواج ها اجباری شود تا از خشونت های که فامیل ها با ان مواجه می شود، جلوگیری شود ولی قبل از اجباری کردن ثبت و راجستر ازدواج ها، ما می خواهیم بالای آگاهی دهی عامه کار کنیم چون زمانی که مردم از فواید ثبت و راجستر ازدواج آگاه شوند و همچنین تشویق شوند بخاطر ثتب ازدواج شان به نظر من خوبتر است نسبت به اینکه دفعتاً ما آن را شکل اجباری ببخشیم، بخاطر اینکه قسمیکه شما آگاه هستیند زمانی که اکثریت قوانین بدون آگاهی مردم آمده و مردم از فواید آن بی خبر بوده، نتوانسته جایگاه خود را در میان مردم پیدا کند، از همین خاطر ما می خواهیم ابتدا یک بستر سازی برای این شود، مردم تشویق شوند از فواید این باخبر شوند و بعداً ما اقدام به پیشنهاد اجباری کردن ثبت و راجستر ازدواج ها کنیم.
4. پس شما راه حل را در دو چیز می بینید، اول اینکه آگاهی مردم در زمینه فواید ثبت و راجستر بلند برود و همچنان ثبت و راجستر ازدواج ها جنبه الزامی به خود بگیرد؟
بلی من موافق هستم و به نظر من امکان دارد که اکثر مردم هم به همین روش شاید موافق باشند.
5. یکی از مشکلات جدی اجتماعی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد، ازدواج های اجباری و قبل ازوقت دختران است، گفته می شود که با ثبت ازدواج؛ از ازدواج های اجباری و قبل از وقت دختران جلوگیری خواهد شد و از سوی دیگر مشکلات خانوادگی را از مجراهای قانونی حل و فصل کرد با توجه به اینکه هم اکنون گفته می شود که بیشترین مشکلات خانوادگی در افغانستان به خصوص در ولایات از طریق مجراهای سنتی حل می شود؟
بلی من با شما موافق هستم قسمیکه همه می دانیم در جامعه ما سنت و رسم و رواج حاکم است، نسبت به اینکه قانون حاکمیت داشته باشد و یا اینکه شریعت اسلام حاکمیت داشته باشد متاسفانه بعضی از چنین قضایایی هستند و زیادتر منتج به بی عدالتی ها هم در بین فامیل ها می شود قسمیکه در بعضی مواقع به نفع خانم فیصله صورت می گیرد و در بعضی مواقع به نفع شوهر، قسمیکه شما هم متذکر شدید ثبت و راجستر ازدواج می تواند گامی باشد برای جلوگیری از چنین موارد و یا ایجاد چنین موارد، البته شاید مردم درجریان باشد و دیده باشند و مطالعه کرده باشند نکاح نامه ملی را که در آنجا بسیار یک شکل پیش رفته است و همچنان در آنجا سن دختر و پسر و مسایل نفقه و مهر همه تذکر یافته و در آخر نکاح نامه ملی تمام مواد قانون مدنی که در ارتباط به تشکیل خانواده از ابتدا تا انتها است تمام آن تذکر داده شده و این خودش می تواند زوج را خانم و شوهر را بسیار کمک کند در قسمت اینکه آنها از حقوقی که  دولت مکلف به تطبیق و حمایت از آن است تمام اش تذکر یافته و در آخر رضایت هر دو جانب در قسمت آخر شرط است و این خودش می تواند که بسیار کمک کند خانواده ها را در قسمت اینکه اگر خدای ناخواسته بعداً اینها دچار کدام مشکل می شوند زیادتر رجوع به محاکم کنند و از طریق قانونی مشکلات خود را حل کنند تا اینکه از طریق جرگه ها و طروق دیگر. 
6. مراحل ثبت ازدواج چگونه است، کسانی که می خواهند ازدواج های شان را ثبت کنند، چگونه و از چه طریقی می توانند این کار را انجام بدهند؟
مراحل ثبت ازدواج ها البته گرچه به آن اندازه ی طولانی نیست که بعضی از مردم فکر می کنند و هراس از این دارند که شاید بسیار وقت گیر باشد، آنها اگر می خواهند قبل از ازدواج نکاح نامه بدست بیاورند و بعد از آن ثبت کنند، می توانند که در محاکم ثبت وثایق نواحی شان آنجا عریضه کنند و بعد از آن قاضی عریضه شان را بررسی می کند آنها را به محرر محکمه راجع می کند و محرر محکمهه یک فرمه خاص که مربوط ثبت و راجستر ازدواج می شود به آنها می دهد و آنها بعد از اینکه در محلات خود رفتند و فورمه را خانه پری کردند و مورد تائید وکیل گذر صورت گرفت با دو قطعه عکس می توانند رجوع کنند به محاکم و زمانی که قضات محترم آن را بررسی کرده و از نظر آنها تائید شد بعداً راجع می شود دوباره به محرر محکمه و برای اینها از طرف محکمه نکاح خط داده می شود، بعداً اینها می توانند خارج از محکمه مراسم عروسی را هم می توانند به پیش ببرند و بعد از آن دوباره بیایند به محاکم و ازدواج شان را به ثبت برسانند، و یا اینکه اگر بعضی شهروندان ما می خواهند در محاکم ازدواج کنند، آنها هم می توانند با حضور دو شاهد در محکمه بیایند، بعد از اینکه قاضی شهادت دو نفر شاهد را می شنود، می توانند که عقد این دو نفر را ببنند و نکاح نامه برای شان بدهد. البته در این قسمت من باید بگویم که نکاح نامه یک نقل در محکمه ثبت وثایق می باشد که مربوط نواحی می شود و دو نقل دیگر یکی برای خانم و دیگر برای شوهر داده می شود.
7. خوب فکر نمی کنید روند طولانی است، چون یکی از دلایل روگردانی مردم از مراجع قضایی افغانستان مغلق بودن پروسیجر های کاری در این ادارات است و آنها مجبور می شوند برای حل قضایایی شان به مجراهای سنتی رجوع کنند، فکر نمی کنید  که روند باید ساده تر شود؟
خوب قسمیکه من قبلا گفتم مراحل به اندازه ی طولانی نیست، البته زیاد ما تماس نمی داشته باشیم با ارگان های دولتی آنچه که مربوط دولت می شود ساده است فکر می کنم امکان دارد در حدود دو یا سه بار رفتن به محکمه ما مشکل نداشته باشیم ولی بعضی مراحل خود را دارد و این تنها مربوط ثبت نکاح نامه ها نیست البته در هر ساحه ی دولت که ما می بینیم بعضی از مشکلات خود را دارد ولی بیشتتر مربوط خود شهروندان ما می شود یعنی به هر اندازه ی که بتوانند فورمه خود را در وقت کم خانه پوری کنند و دوباره به ثبت اش اقدام کنند، خوب است و امکان دارد که وقت گیر هم نباشد برای شان.
8. در حال حاضر تسهیلات لازم برای ثبت ازدواج وجود دارد و آنهم در مناطق دوردست و ولایات، درصورتی که مردم آماده شوند که ازدواج های شان را به ثبت برسانند، آیا نهادهای مربوطه قادر به انجام خدمات ثبت ازدواج است؟
در این قسمت من می خواهم بگویم از زمانی که ما بالای آگاهی دهی اهمیت ثبت ازدواج ها کار را آغاز کردیم البته نهادهای مدنی همراه با ارگان های دولتی از جمله ستره محکمه و همچنان وزارت امورزنان، ریاست محترم ستره محکمه وعده کلی دادند یعنی از هر جههت حاضر هستند تا در خدمت شهروندان در این قسمت باشند، یعنی بعد از چاب و تهیه نکاح نامه ملی جدید آنها به تعداد کافی به محاکم ولسوالی ها و ولایات فرستادند تا اینکه کدام مشکلی در قسمت ثبت و راجستر ازدواج ها به شهروندان ما پیش نشود. البته این زیادتر ربط می گیرد به خود شهروندان ما که آنها تا چه اندازه بخواهند ازدواج های شان را ثبت کنند، بخاطریکه تاوقتی که آنها به ثبت ازدواج های خود اقدام نکنند، البته این هم فهیمده نمی شود که آیا مشکلاتی وجود دارد و یا ندارد، آیا به تعداد کافی نکاح نامه ها در مراکز ثبت و راجستر ازدواج ها موجود است و یا نیست؟ ولی به اساس سروی های که ما در محاکم شهر کابل و همچنان در ولایات هرات و مزار انجام دادیم ما مستقیماً با قضات محترم در تماس بودیم و مصاحبه های انجام دادیم و همچنان بعضی از زوج های که آنها همان وقت می آمدند و ازدواج های خود را ثبت می کردند البته هردوجانب راضی بودند و از رضایت هردو جانب ما بسیار خشنود شدیم و فهمیدیم که واقعاً مشکلات زیاد دامنگیر شهروندان ما در این قسمت نیست.
9. خوب نقش موسسه حمایت از زنان یا مدیکا افغانستان در این قسمت چه است، شما چه نقشی را در این قسمت دارید؟
موسسه حمایت از زنان، مدیکا-افغانستان در قسمت آگاهی دهی فواید و ثبت ازدواج ها کارهای بسیار ارزنده ی انجام داده است، کمپاین های مختلف داشته و همچنان از طریق دایر نمودن ورکشاپ ها و تریننگ ها، برای طبقات مختلف جامعه به طور مثال در قدم اول قضات محترم آگاهی حاصل نمودند بعد از اینکه نکاح نامه ملی آماده استفاده شد. این را ما هم پی بردیم که ملاامان محترم رول اساسی در قسمت ثبت و راجستر ازدواج ها و بیان فوایدش برای مردم عام ما دارند، بخاطریکه در اکثریت محلات ما ملاامان محترم هستند که آنها عقد ها را می بندند و نکاح ها را بسته می کنند از این خاطر ما توانستیم که در خود شهر کابل و ولسوالی های مختلف کابل به طور مثال فرزه، چهار آسیاب، شکردره  و دیگر ولسوالی های کابل و همچنان در ولایت های که ما خود ما فعالیت داریم به طور مثال هرات و مزارشریف ما توانستیم که ملاامان محترم را مورد آموزش قرار بدهیم و آنها را از فواید ثبت و راجستر ازدواج ها آگاه کنیم و برعلاوه از آن ما توانستیم بعضی اسپات های رادیویی و تلویزیونی در قسمت فواید ثبت و راجستر ازدواج ها و همچنان تولید بعضی از جزوه ها و پوسترها ما هم داشتیم تا بتوانیم مردم را بیشتر آگاه بسازیم و بیشتر آنها را تشویق کنیم و برعلاوه از آن ما در قسمت اینکه اگر بتوانیم پروسه ثبت و راجستر ازدواج ها را کوتاه تر بسازیم و یا اینکه قیمتی که برای خود نکاح نامه تعین شده از سوی ستره محکمه که 300 افغانی می باشد در این قسمت ما می خواهیم همراه با دیگر نهادهای جامعه مدنی با آنها بعضی مجالس داشته باشیم که دیگر هم تسهیلات برای شهروندان خود ایجاد کنیم در این قسمت.
10. عدم ثبت ازدواج در نهادهای مربوطه دولتی چه عواقب و پیامدهای را می تواند برای فامیل ها در پی داشته باشد؟
قسمیکه قبلاً متذکر شدم زمانی که ما می خواهیم نکاح نامه خود را شکل رسمی و قانونی ببخشیم و آن را ثبت نهادهای دولتی کنیم توانستیم که تضمین بدست بیاوریم و از بسیاری مشکلاتی که خدای ناخواسته در آینده دچار فامیل ها می شود، جلوگیری کنیم ولی در صورت عدم ثبت نکاح خط در ارگان های دولتی ما نمی توانیم در قدم اول یک سند معتبر از ازدواج خود داشته باشیم و در قدم دوم بسیاری از فوایدی که قبلاً من متذکر شدم از آنهم بی بهره می مانیم، برعلاوه از آن بعضی مشکلاتی دیگر است که بین زوج ها به وجود می آید و یا اینکه بعضی افرادی هستند که دعوا های ناحقی دارند به اینکه فلان زن خانم من است و فلان مردم شوهرم است، و یا اینکه بعضی قضایایی جنایی به وجود می آید و همچنان بعضی از مواردی دیگر که عبارت از بد و بدل و ازدواج های قبل از وقت و ازدواج های اجباری توسط ثبت نکاح خط ما از این ها می توانیم جلوگیری کنیم اما درصورت عدم ثبت ازدواج، تمام مشکلاتی را که ذکر کردم می تواند با ما دچار شود.
11. یکی دیگر از موثریت های ثبت ازدواج وضع شرایط در نکاح خط است، به نظر شما وضع شرایط چه اهمیت دارد؟
وضع شرایط در هنگام عقد نکاح مانند دیگر عقود از لحاظ شریعت جواز دارد و قانون مدنی هم در این قسمت صراحت دارد یعنی ما اساس داریم در هنگام عقد نکاح بعضی از شرایطی را که البته با خود نکاح در تناقض نباشد ما آن را وضع کنیم و این می تواند که از جانب شوهر پیشنهاد شود و یا از جانب خانم پیشنهاد شود در این قسمت حضرت محمد (ص) در یکی از احادیث شان فرموده اند: "شروطی که هتماً و تاکیداً باید رعایت شوند شرط های هستند که بواسطه آن زن و مرد به یکدیگر حلال می شوند." و همچنان سیره صحابه کرام هم در این قسمت صراحت دارد.
درقسمت شرط های که در هنگام عقد ازدواج از جانب دو طرف پیشنهاد می شود باید بگویم که ضروری است برای اینکه ما بعدا بخواهیم از این مستفید شویم که همین شرایط تذکر می یابد در نکاح نامه به درج برسد وقتی شرایط به درج رسید و نکاح نامه خودش ثبت شد در نهادهای مربوطه این خودش تضمین است که ما می توانیم در آینده به بسیار آسانی از شروطی که وضع شده از طرف هر دوجانب بهره مند بگردیم و درقدم دوم زمانی که شروط از طرف یکی از دوجانب، چه خانم باشد و یا شوهر نقض می شود و به آن ارج و احترام گذاشته نمی شود و رعایت نمی شود، پس جانب متضرر و کسی که از عدم تطبیق شرط محروم ماندند و یا درنظر گرفتن شرط محروم ماندند و یا برای شان مشکل ایجاد شده به بسیار آسانی می توانند به محاکم رجوع کرده و به اساس نکاح خط که معتبر است و یک سند ثبت شده است به اساس آن رجوع کنند به محاکم و مشکل خود را حل کنند.
12. خوب قسمیکه قبلا شما توضیح دادید که به دلایل مختلف کمتر مردم حاضر می شوند که ازدواج های شان را در مراجع مربوطه دولتی ثبت کنند، همین دلایل هم باعث شده تا کسانی که ازدواج کرده اکثراً ازدواج های شان ثبت نشده، چه فکر می کنید کسانی که ازدواج کرده و ازدواج های شان ثبت نیست، آیا امکان این است که آنها دوباره ازدواج های شان را در مراجع مربوطه ثبت کنند، و اگر چنین امکان وجود دارد، آنها از چه طریق و چگونه می توانند این کار را انجام بدهند؟
بلی، همین سهولت برای زوج های که قبلا ازدواج کرده و حتی صاحب طفل هستند موجود است، آنها می توانند به بسیار راحتی مراحلی را که می خواهند نکاح نامه بدست بیاورند با طی همین مراحل ازدواج خود را ثبت کنند البته با بدست داشتن نکاح نامه فعلی شان که آنها دارند، و اگر درصورتی که ندارند آنها می توانند بازهم عریضه کنند به محکمه مربوطه شان و با طی همان مراحل. البته برای شان نکاح خط داده نمی شود نکاح خطی که اصلاً برای زوج های که تازه می خواهند ازدواج کنند، ولی برای آنها زوجیت خط داده می شود که زوجیت خط همانند نکاح خط از اهمیت و اعتبار خاص خود برخوردار است،
13. در افغانستان چقدر ازدواج ها قانونی صورت می گیرد و فرق بین ازدواج های قانونی و غیرقانونی چه است؟
زمانی که ما از لحاظ قانونی ازدواج ها را مورد بررسی قرار می دهیم، پس ما می بینیم البته چند شهر محدود نه، بلکه سرتاسر افغانستان را زمانی که ما ببینیم، می بینیم که ازدواج ها بیشتر به صورت غیرقانونی صورت می گیرد تا اینکه شکل قانونی خود را داشته باشد و از ازدواج های غیرقانونی ما می توانیم که نام ببریم به طور مثال بعضی از ازدواج های اجباری می باشد که طرف  زن و یا شوهر یکی شان رضایت نمی داشته باشد که این خودش یکی از انوع ازدواج های غیرقانونی است و همچنان ازدواج های که دختر و یا پسر سن قانونی خود را تکمیل نکرده باشند که در قانون مدنی قسمیکه همه ما می دانیم که صراحت دارد سن قانونی برای پسر 18 سال و برای دختر 16 سال پیشنهاد شده و پائین تر از آن به استثنایی بعضی از حالات غیرقانونی است که دختر و پسر با یکدیگر ازدواج کنند و همچنان زمانی که شاهدان در جریان عقد ازدواج موجود نباشد و ازدواج با محارم غیرقانونی تلقی می گردد، و زمانی که ما بعضی از سنت های ناپسند جامعه خود را ببینیم خانم های که بیوه هستند به شکل اجباری دوباره آنها را به ازدواج مجبور می کنند و یا بعضی از سنت های ناپسند دیگر را که ما داریم و عام است و در اکثر ولایات از آن پیروی صورت می گیرد، به طور مثال بد دادن و بدل دادن است و همچنان تحت نام ولور و پیشکش ازدواج ها صورت می گیرد که مطلقا همه شان غیرقانونی است.
و اگر ما بررسی کنیم در مقایسه با ازدواج های قانونی، آمار ازدواج های غیرقانونی بلند می باشد، درحالیکه همه ما می دانیم که ازدواج های قانونی در قدم اول رضایت هر دوجانب در آن شرط است، هر دو طرف رضایت داشته باشد، موجودیت شاهدان است، پرداخت مهر است از طرف شوهر و همچنان سن قانونی خود را زمانی که زوجین تکمیل کرده باشند و این شرایطی است که برای ازدواج ها شکل قانونی می بخشد که متاسفانه در تناسب با ازدواج های غیرقانونی در جامعه ما کم است.
14. انتظار و خواست شما از مردم چه است؛ با توجه به موثریت های را که شما در مورد اهمیت و فایده ثبت ازدواج بیان کردیند؟
وقتی که ما می گوئیم که ثبت ازدواج ها قسمیکه قبلاً هم متذکر شدیم ما توانستیم که یک قدم بگذاریم به طرف قانونیت جامعه، البته قسمیکه همه ما می دانیم قوانین وجود دارد ولی تطبیق آن کم است، پس ثبت ازدواج ها هم می تواند که یک قدم مثبتی که از خود خانواده ها شروع شود در راستای تطبیق قانون باشد و همچنان ما می توانیم با ثبت و راجستر ازدواج به تمام مشکلات و خشونت های که دچار خانواده ها است از آن جلوگیری کنیم و یا آمار این خشونت ها را پائین بیاوریم. خواست من از مردم ما این است از تمام تسهیلاتی که از جانب دولت مهیا است و جامعه مدنی هم در این راستا کوشش های خود را زیاد کردند، از آن استفاده کنند و بتوانند به زندگی خود راحتی های را ایجاد کنند نسبت به اینکه خدای ناخواسته بعداً با مشکلات زیاد مواجه شوند.
در این قسمت از شهروندان خود مخصوصاً از جوره های که می خواهند جدیداً ازدواج کنند و فعلاً نامزد هستند ویا فامیل های که قبلاً هم ازدواج کردند، می خواهم که از تمام تسهیلاتی که به اثر ثبت و راجستر ازدواج ها در هنگام سفر و یا اشغال وظیفه و یا هزاران دیگر فوایدی که است می خواهند بهره مند شوند پس ازدواج های خود را ثبت کنند.
تشکر خانم نجبیه حیدری مسئول بخش دادخواهی موسسه حمایت از زنان مدیکا افغانستان.
تشکر از شما هم.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر