Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

اسپات های کوتاه رادیوئی


شنبه 16 ميزان 1390 ساعت 11:53

حقوق اشخاص دارای معلولیت

(گفتگوی یک زن و شوهر به ارتباط حقوق طفل معلولشان، زن 25 ساله، مرد32 ساله )
موسیقی کوتاه متن
زن (با خوشحالی و مهربانی): مانده نباشی...
مرد (با خستگی): زنده باشی، امروز بسیار ذله شدم، شار بسیار بیروبارک بود... امروز بسیار خوش مالوم می شی چی گپ است؟
زن: امروز فخریه جان آمده بود!
مرد: فخریه؟
زن: ها! همو خواهر خوانده ام که ده کدام دفتر از خاطر زن ها و اطفال کار می کد...
مرد: فامیدم... خو چی قصه می کد؟
زن: بسیار چیزهای خوب گفت، گفت که جاهای زیادی هست که به معلولین و معیوبین خدمت می کنه!
مرد: خدمت؟
ادامه

تعلیم و تربیه برای اشخاص دارای معلولیت:

(رفیع 40 ساله و نذیر 35 ساله که با هم دوست می باشند و پسر رفیع نابینا است و در مورد آینده او به تشویش است)
موسیقی زیر متن (بیر و بار شهرک)
رفیع (با ناراحتی، آه می کشد): وای به ای روز وای به ای روزگار!
نذیر(حالت سوالی): گپته نفامیدم چطور؟
رفیع (ناراحت): چرا باید بچه نازدانه مه ده انتحاری برابر شوه و چشمایش نابینا شوه! ای حادثه آینده طفل مره تباه ساخت..
نذیر(با همدردی): ها... خدا جزایشانه بته، خیر است، به گذشته ها فکر نکو، افسوس و دل آوی کدن هیچ فایده ای نداره! (با تعجب)اما چرا فکر کنی آینده طفلت تباه شده...
ادامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر