Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

اسپات های کوتاه رادیوئی


شنبه 16 ميزان 1390 ساعت 10:47

ثبت ازدواج و اهمیت داشتن نکاح نامه:

موسیقی متن
(صدای ورق زدن کتابچه)
مرد: نکاح خط هم جور شد بخیر...
مرد دوم: سلام بصیر جان! ای چیست؟
مرد: و علیکم السلام! ای نکاح خط است!
مرد دوم: نکاح خط؟  به چی کار می آیه؟
مرد: حالی عروسی مه و خانومم در دفاتر رسمی ثبت شده! ای یک مدرک است که نشان می ته مه و همسرم قانوناً زوجین هستیم!
مرد دوم (با خنده): ساده استی، چی ضرور که ای چیزا ثبت شوه؟ وقتی ملا امام ده حضور چند شاهد نکاح می خوانه کفایت می کنه به این چیزا ضرورت نیست!
ادامه

رعایت قانون محو خشونت علیه زنان

موسیقی متن (صدای هیاهوی مکتب و صدای درس خواندن شاگردان در مکتب)
(سیما و الهه هر دو دانش آموز مکتب هستند)
الهه (با کنجکاوی و تعجب): سیما جان! چند روز است که بسیار خفه مالوم می شی؟ کدام گپی شده؟
سیما (آه می کشد): گفتنش فایده نداره، هیچ کس مره کمک نمی تانه!
الهه (با حالت تاکیدی): برم می گی چی گپ شده یا نه؟
سیما: کدام کسی از پدرم پیسه طلب داره، از همی خاطر پدرم می خوایه مره کتش نکاح می کنه!
الهه (با جدیت): تو قبول نکو، چپ نباش... کدام کسی ره بگو که تو ره حمایت کنه، کاکا، ماما ، مادر جانت... باید یک نفر بتانه برت کمک کنه!
سیما: مه خو نمی فامم چی کنم
الهه: مه هم نمی فامم خیر است بیا هر دوی ما یک جای پیش استاد نادیه بریم... اونا بسیار مهربان و هوشیار استن!! حتما تو ره کمک کده می تانن!
موسیقی متن
ادامه

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر