Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

متن مصاحبه با نبیله نائب خیل وکیل مدافع در موسسه حمایت از زنان یا موسسه مدیکا – افغانستان و همچنان عضو کمیته تسوید قانون خانواده در مورد قانون خانواده:


شنبه 16 ميزان 1390 ساعت 10:12

تشکر خانم نبیله نائب خیل وکیل مدافع در دفتر موسسه حمایت از زنان، یا مدیکا افغانستان،
سوال را از اینجا آغاز می کنیم که چه نیاز احساس می شد که با موجودیت قانون خانواده ضمیمه قانون مدنی افغانستان، وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی به پیش نویس یک قانون جداگانه اقدام کنند؟
تشکر از سوال شما قسمیکه به همه ما و شما معلوم است بدون اینکه کسی حقوق دان باشد و یا مسایلی حقوق را بررسی کند،  این یک گپ واضع است که تمام مردم عام ما می فهمند، زمانی که جامعه پیشرفت می کند، نیازهای جدید پیدا میشود و ضرورت های جدید پیدا می شود، همانطور که  جامعه تکامل می کند و پیشرفت می کند، ضرورت به یک قانون جدید پیدا می شود چون قانون که قبلاً می باشد این نیازمندی ها را درنظر نگرفته، پس قانون جدید که به وجود می آید می تواند که تمام نیازمندی های جامعه ر ا که سر از نو به وجود آمده، آنها را هم مورد نظر گرفته و پاسخگو باشد به تمام نیازها.
پیش نویس قانون جدید از سوی چه کسانی و بر اساس کدام معیارها آماده شده است؟
پیش نویس از طرف وزارت امور زنان به همکاری نهادهای جامعه مدنی که در آنجا از اعضای ستره محکمه، وزارت عدلیه، جامعه مدنی و همچنان بعضی ارگان های دیگر اشخاص اشتراک کرده بودند که در مجموع  17 نفر در این کمیته بودند که 11 تن اینها زنان و 6 تن دیگر شان مردها بودند.
تفاوت های عمده میان پیش نویس جدیداً تهیه شده و قانون خانواده ضمیمه قانون مدنی در چه ها است؟
خوب در بعضی مسایل می بینیم که تفاوت های بین شان وجود دارد، یکی در مسئله سن ازدواج است، سن ازدواج در قانون مدنی که در سال 1355 نافذ شده بود در آن سن دختر 16 و از پسر 18 ساله تعیین شده بود برای ازدواج، اما در قانون جدید خانواده قسمیکه می بینیم برای دختر و پسر یکسان درنظر گرفته شده یعنی کدام تبعیضی را درنظر نگرفته؛ 18 سال کامل برای پسر و دختر درنظر گرفته شده، و همچنان حق انتخاب همسر برای دختر و پسر داده شده، قسمیکه جامعه و فرهنگ ما را می بینیم حتی برای پسر های خود مردم اجازه نمی دهند که همسر خود را انتخاب کنند، چه رسد که به دختر ها اجازه بدهند، اما در این قانون خوب است مساوات درنظر گرفته شده برای پسر و دختر حق انتخاب همسر داده شده ؛ و همچنان تعدد زوجات که دارای چهار شرط قرآنی می باشد آنهم درنظر گرفته شده که هر کسی که همین چهار شرط قرآنی را به جا بتوانند می توانند که همسر دیگر بگیرند، درغیرآن به خاطر کدام بهانه های ناحق و هوس نمی توانند مرد ها که تعدد زوجات بکنند، و همین چهار شرط هم در قانون است و هم در شریعت، در قانون مدنی هم موجود است و در قانون خانواده هم موجود است که عبارت از عدالت بین زوجین است که یک مرد اگر عدالت بتواند بین زوجین خود، می تواند که خانم دیگر بگیرد و همچنان تامین نفقه است که نفقه زوجین بتواند به صورت خوب و عالی تامین کند و همچنان اگر زن عقیم می باشد و یا اولاد به دنیا آورده نمی تواند و یا یک مریضی صعب العلاج می داشته باشد که هیچگاهی امید جور شدن او نمی باشد بعد از آن شوهرش می تواند که ازدواج دوم را برقرار کند و همچنان یک تغییر دیگر که می بینیم شرط ضمن عقد می باشد که این البته بسیار به نفع خانم ها می باشد. شرط ضمن عقد قسمی می باشد که یک خانم در وقتی نکاح خود زمانی که برعقد نکاح می نشیند می تواند که شرط بگذارد بگوید که من شرط می گذارم درصورتی که بالای من خانم دوم بگیری حق طلاق به من راجع شود ، در اینجاست که خود زن وکیل طلاق شوهر خود می شود، این یک تغییر دیگر است و همچنان سن حضانت، در قانون مدنی برای دختر تا سن 9 سالگی و برای پسر تا سن 7 سالگی درنظر گرفته شده بود اما در قانون جدید سن حضانت برابر با 12 سالگی گرفته شده، یعنی 12 سال کامل را چه دختر باشد چه پسر نزد مادر خود زندگی کند، چرا سن 7 سالگی سنی است که طفل به تمیز می رسد او خوب و بد را خوبتر فرق کرده می توانند، و همه چیز را می فهمند در اینجا زمانی که پدر و مادر از هم جدا می شوند و طلاق می گیرند و بین شان تفریق صورت می گیرد طفل متضرر می شود و در سن 7 سالگی از آغوش گرم مادر گرفته می شود و این سنی است که جدیداً اطفال پا به مکتب می مانند و در اینجا تشوشات روحی و تکالیفی برای طفل پیدا می شود که این نمی تواند به درس خود برسد و یا بعضی امورات دیگری که مربوطش می شود آن را به صورت خوب انجام بدهد چرا که ذهن طفل پریشان می شود و در اینجا یک تغییر مثبت و بسیار خوبی است که طفل تا سن 12 سالگی بسیار مغزش آماده می شود برای اینکه بعضی چالش ها را هم بپذیرد و بعضی تغییرات زیادی است چون که نمی توانم من در اینجا همه شان را ذکر کنم، اما تغییرات بسیار زیاد به میان آمده است.
به چه دلیلی در پیش نویس قانون جدید اهلیت ازدواج برای پسران و دختران سن 18 سالگی درنظر گرفته شده است؟
اول بخاطر اینکه قسمیکه ما در ماده 22 قانون اساسی می خوانیم در آنجا نوشته است که اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند یعنی حق مساوی دارند، مسئولیت مساوی دارند و یا حق مساوی دارند، پس در اینجا (قانون مدنی) می بینیم که در بین پسر و دختر یک فرق را گذاشته اند، یعنی پسر 18 سال را کامل باید سن خود را تکمیل کند برای ازدواج و دختر 16 سال را، در اینجا یک تبعیض را ازبین بردیم برای پسر و دختر عین سن را درنظر گرفتیم و همچنان یک معیار دیگر این است که دخترها می توانند تا سن 18 مکتب را خلاص کنند، و تحصیلات بکلوریایی خود را پاس می کنند، و بعد از آن می توانند که شوهر بگیرند بخاطریکه ما دیدیم بعضی خانواده ها، طفل صنف هفت و صنف هشت خود را به شوهر می دهند و او دختر با بسیار چالش ها و مشکلات مواجه می شود و نمی تواند که به شکل درست که در اول در خانه پدر خود درس می خواند در خانه شوهر از همان مزایا استفاده کند، به همین خاطر است که سن 18 را باید تکمیل کند و این بسیار به نفع خانم ها می باشد.
فعلاً این قانون هنوز در مرحله ابتدایی خود قرار دارد، پیش بینی شما چه است درصورت، تصویب، توشیح و بالاخره نافذ شدن این قانون، پیش بینی شما چه است با توجه به مشکلات حاد خانوادگی که در افغانستان وجود دارد، این قانون باعث حل این مشکلات شود؟
قانون خانواده یک قانون بسیار موثر و زیادتر حمایتگر از اطفال و خانم ها می باشد ، در مجموع تمام خانواده را دربر می گیرد خوب باز می بینیم در جامعه ما نظر به عرف ناپسندی که داریم خانم ها و اطفال اکثراً مورد خشونت ها قرار می گیرند به این خاطر این قانون، قانونی است که طفل و خانم را مورد حمایت قرار می دهد، پس در اینجا که می بینیم بسیار تغییرات مثبتی به وجود می آید، چرا که این قانون مکمل به صورت بسیار واضح و خوب نوشته شده و می تواند که اشخاص بسیار عادی این را بدست بیاورند و بخوانند تا اینکه همان قانون مدنی که در سال 1355 نافذ شده، بسیار ماده های زیاد دارد و حجم آن بسیار زیاد است و فامیل ها نمی تواند آن را مطالعه کنند، و نمی فهمند که کدام بخشی آن مربوط خانواده است چون مسایل بسیار زیادی در آن گنجانده شده است و اما اگر قانون خانواده مشخص و کوتاه یک قانون بسیار کوتاه نوشته می شود این در دسترس مردم قرار می گیرد و همه مردم ما از آن استفاده کرده می توانند و بسیار خوب موثر واقع شده می تواند.
خوب وزارت عدلیه و ستره محکمه می گویند 90 درصد پیش نویسی که جدیداً ترتیب شده در مورد قانون خانواده، برگرفته و اقتباس از قانون مدنی است، و به گفته آنها درصورتی که خلا و نواقصی در قانون مدنی وجود می داشت وزارت زنان و نهادهای جامعه مدنی می توانستند که پیشنهاد تعدیل در این قانون کنند، نه اینکه 210 ماده جدید را با عین احکامی که در قانون مدنی منعکس شده شامل مسوده جدید بکند؟
اگر این به شکل یک پیشنهاد می بود بسیار امید کم می رفت اگر این پیشنهاد قبول می شد، هتماًً این از طرف ستره محکمه رد می شد و مورد پذیرش قرار نمی گرفت و آنها این را قبول نمی کرد، به همین خاطر بود که وزارت امور زنان و جامعه مدنی خواستند که یک قانون را بسازند قسمی که قبلاً هم من گفتم یک قانونی باشد که حجم اش کم باشد، بسیار به زبان عامیانه باشد ، چون در قانون مدنی الفاظی که به کار برده شده، بسیار مبهم و پیچیده است، الفاظ حقوقی است که یک شخص عادی جامعه نمی تواند معنی آن را بفهمد و از حق خود استفاده کند، و از حق خود دفاع کند، یا حق خود را از محکمه بخواهد، به همین خاطر وقتی که ما این قانون خانواده را ترتیب و تنظیم کردیم که خودم هم یکی از اعضای این کمیته می باشم به بسیار زبان فصیح و روان است، و همچنان حجم آن هم کم است، که ما می توانیم این را از طریق وزارت خانه ها، از طریق مکاتب، پوهنتون ها، و از طریق مدیا به نشر برسانیم، در مدیا به نشر برسانیم و در مکاتب و وزارت خانه ها توزیع بکنیم، و از این طریق می شود که به صورت خوب مردم ما استفاده کنند، چون همین فعلاً که ما جامعه خود را می بینیم این قدر احساسی بدی شخصاً که خودم وکیل مدافع هستم پیدا می کنم، بخاطریکه خانم های هستند که هنوز نمی فهمند که ما را خداوند یعنی شریعت اسلام چه حق  داده و قانون چه حقی  را داده، چون قانون مدنی ما و تمام قوانین ما از شریعت اسلام گرفته شده و مطابقت با اسلام دارد، چرا که هیچ قانونی در جامعه ما بدون اینکه مطابقت با اسلام داشته باشد، اصلاً نافذ نمی شود و آن قسمیکه شریعت برای خانم ها حق داده، قانون هم همان حق را حمایت کرده و واضع تر بیان کرده، اکثر خانم ها این حق خود را نمی فهمند، مثلاً یک خانم است مورد خشونت و لت و کوب قرار می گیرد، به عوض اینکه به دلیل این خشونت برود به یک مرجع عدلی و قضایی از شوهر خود شکایت کند، مثلی که در قانون منع خشونت، تمام موارد جزایی برای شوهر ها و یا کسانی که مرتکب خشونت می شوند این همه در آنجا گنجانیده شده و این ماده های قانون می تواند که مرتکب خشونت را  به جزای اعمالش برساند ، اما این خانم از حق خود نمی فهمد که یک قانونی به نفع من ساخته شده چه قانون مدنی است چه قانون جزا است و یا چه قانون منع خشونت علیه زنان است، خانم چهار طرف خود را می بیند می گوید که نی کس نیست که از من حمایت کند، من باید پا به فرار بگذارم، وقتی که این از خانه برآمد، و مثلاً به یک خانه اجنبی و بیگانه داخل شد، اولین گپی که شوهرش می گوید، می گوید که خانمم بد اخلاق بود و از خانه فرار کرد، به این اتهام خانم خود را به پولیس تسلیم می کند و پولیس او را می آورد به نظارت خانه، و همین جاست که سرنوشت خانم خراب می شود و او مثلی که عرف جامعه ما است، اکثراً فامیل ها وقتی که یک خانم شان به حوزه پولیس می رود، به محکمه می رود و یا به نظارت خانه اناثیه بندی می شود و یا توقیف می شوند، دیگر او را قبول ندارند بخاطریکه می گویند تو زنی هستی که به نظارت خانه توقیف شدی حال ما تو را دیگر به خانه جای نمی دهیم، اینجاست که زنان از حق و حقوق خود بی خبر می مانند، اگر این قانون در دسترس همه قرار بگیرد، خوب ممکن در هر فامیل یک شخصی با سواد باشد که او را مطالعه کند و مزایای آن را به خانم های دیگر قصه کند، به همسایه خود، به قوم خود، به خویش خود به خواهر های خود بالاخره تمام خانم ها از حق و حقوق خود آگاه شوند، و اینجاست که مرتکب جرم نمی شوند، از حق خود دفاع می کند و می تواند که به بسیار راحتی به محکمه مراجعه کند و عریضه کند که شوهرم مرا مورد لت و کوب قرار می دهد، محکمه شوهرش را می خواهد و حق اش را برایش می دهد، اما تمام مشکلات ما از عدم آگاهی از قانون است و از حقوق شرعی و قانونی ما است.
چه انتظاری داریند شما با توجه به نگرش و باورهای که در جامعه حاکم است هنوز این پیش نویس در مرحله ابتدایی خود قرار دارد، انتظار شما چه است، آیا این پیش نویس تصویب، توشیح و بالاخره نافذ خواهد شد، و چه موانع را شما در برابر تصویب، توشیح و بالاخره نافذ شدن این قانون می بینید؟
خوب چون جامعه ما مرد سالار است اکثراً کوشش به این صورت می گیرد که تمام احادیث به نفع مردها تفسیر شود، تمام قوانین به نفع مردم ها باشد، همیشه حق خانم و طفل زیرپا است، و به همین خاطر هم است که (پیش نویس) این قانون هم معطل قرار گرفته و امید به خداوند داریم که این قانون از وزارت عدلیه پاس شود و برود به پارلمان و در پارلمان هم ما اشخاص روشن فکر را داریم که آنها همیشه به حقوق زن و طفل کار کرده، ما امیدواریم که آنها هم این را تصویب  کنند و به رئیس جمهور آقای کرزی بفرستند و رئیس جمهور هم این را توشیح کند، چرا که بالای این قانون دو سال مکمل زحمت کشیده شده، و این یک قانون عادی نیست ویا یک چیز بی ارزش و پیش پا افتاده نیست، بخاطریکه دو سال مکمل حقوق دانان و آدم های بسیار بزرگ بالای این قانون کارکرده، و نظر خواهی شده از حقوق دانان بیسار کشورها از جمله از مصر، المغرب و بعضی کشورهای دیگر، این قانون را مورد بازنگری قرار دادند، و تمام مشکلاتی را که داشت، بیرون کردند، و همچنان نظریاتی که داشتند در اینجا گنجانده شده.
شما گفتیند افراد زیاد روشنفکر و طرفدار این قانون در پارلمان زیاد است، فکر می کنید اینها درحدی باشند که قانون جدید خانواده را با رای بالا از پارلمان بگذرانند؟
خوب ما هیچ وقت منفی نمی بینیم، بخاطریکه هر قدر انسان مثبت گرا باشد، امیدوار باشد، همان قدر زندگی برایش خوشایند تر می باشد، ما امید داریم بخاطریکه در پارلمان هم زنانی داریم که بسیار قهرمان هستند، زنانی داریم که همیشه از حقوق زن و طفل دفاع کردند، بلی ما اعتماد داریم  بالای پارلمان خود، که این قانون هتماً پاس می شود و انشاءالله در دسترس تمام مردم قرار می گیرد، چرا که اگر هر انسان  فکر کند که این قانون به درد خودم می خورد، به درد خواهرم می خورد، به درد طفلم می خورد، اینجاست زمانی که احساس داشته باشد، هتماً در مورد این کار مثبت خواهد کرد.
خوب کمپاینی نیز به منظور اصلاح قانون خانواده راه اندازی شده است، در مورد این کمپاین میشه شما معلومات بدهید، که از طرف کی ها و به چه هدفی راه اندازی شده است؟
کمپاین از طرف جامعه مدنی، دفاتری که در راستای حقوق زن کار می کنند و حمایت می کنند از حقوق زن و اطفال، به راه انداخته شده، فکر می کنم کمپاین 12 روزه بوده، و در اینجا نقش بیسار زیاد را مدیا داشته، یعنی مصاحبه های تلویزیونی بوده، رادیویی بوده، که تمام کسانی که طرفدار حقوق زن و طفل هستند و طرفدار پاس شدن قانون خانواده هستند تمام شان مصاحبه های داشتند به صورت متواتر و جدی و توانستند که مزایایی قانون خانواده را برملا بسازند و برای مردم افهام و تفهیم کنند که این قانون را زمانی که مردم مورد حمایت قرار بدهند و بخواهند که از این حمایت کنند و یا بدانند که در این قانون چه به نفع شان است، باز در آن صورت می شود که حمایت مردم را با خود داشته باشیم، انشاءالله که زودتر پاس خواهد شد قانون.
ماده 54 قانون اساسی دولت را مکلف به حمایت از خانواده ها می کند، شما چه فکر می کنید د ولت چقدر این حکم قانون اساسی را عملی کرده و عملاً از خانواده ها حمایت کرده؟
به جواب سوال تان باید بگویم که ما دولت را دست کم نمی گیریم بخاطریکه دولت ما هم کوشش می کند، چون در کشور ما دو دهه جنگ بوده بازهم ما دولت خود را ملامت نمی کنیم بخاطریکه اوضاع کشورما ایجاب این را می کرد که دولت ما عقب افتاده باشد و مردم ما عقب افتاده باشد و ما را به عقب زدند، یعنی ما نتوانستیم سرپای خود ایستاد شویم اما بازهم دولت برای حمایت از خانواده (کار کرده) مثلاً بخاطری  مسایل حقوقی خانواده محاکم فامیلی داریم، محکمه فامیلی می تواند وقتی که یک خانم بخاطر تفریق خود مراجعه می کند و می خواهد تفریق بگیرد، محکمه داریم، ما ریاست حقوق داریم که در هر ناحیه یک مدیریت دارد، که مدیریت های حقوق از ناحیه اول شروع تا ناحیه هفده را تمام شان حاضر و آماده است که هر زنی که عریضه می کند درصورتی که مشکل دارد و یا تفریق می خواهد که تفریق ما هم چهار نوع است، تفریق به سبب ضرر است که مثلاً شوهر لت و کوب می کند خانم خود را و ضرر می رساند برای او؛ و دیگر تفریق به سبب غیابت است اگر شوهر از سه سال زیادتر غایب می باشد، خانم می تواند که تفریق خود را از محکمه به سبب غیابت بگیرد، و همچنان تفریق به سبب عیب است مثلاً اگر شوهر کدام عیبی می داشته باشد یعنی شوهر عقیم می باشد خانم می تواند که تفریق خود را از او بگیرد و همچنان یک تفریق دیگر داریم که به سبب عدم انفاق است، وقتی که شوهر به خانم خود نفقه نمی دهد، خانم می تواند که مراجعه کند و نفقه بخواهد از شوهر خود و او را مجبور بسازد که برایش نفقه بدهد؛ پس در اینجا می بینیم که مدیریت های حقوق برای خانم ها کمک می کند و عرایض  شان را می گیرد و رسمی می سازد و به محکمه فامیلی و یا مدنی راجع می سازد، زمانی که اینها به محکمه می روند و دعوای خود را روی کار می کنند، شوهر شان جلب می شود و حق و حقوق شان برای شان داده می شود که این خود یک حمایت بسیار جدی را نشان می دهد که دولت توانسته از حق زن حمایت بکند، و درصورتی که یک زن و یا شوهر به یک مسئله بسیار جزئی و یا عادی می خواهد تفریق بگیرد و خانواده را ازبین ببرد در اینجاست که محکمه خودش و یا مدیریت حقوق خود شان صلاحیت دارد و همچنان مسئولیت دارد که خانواده ها را به میانجیگری بفرستند یعنی دو حکم تعیین می کند یکی از طرف فامیل شوهر و دیگر از طرف فامیل خانم، و اگر فامیل های شان نمی باشد از کسانی را تعیین می کند که از حال و احوال زندگی اینها باخبر باشند، کسانی باشند که عادل باشند، خیر اندیش باشند و انسان های فاسد نباشند، اینها را وقتی که تعیین می کند اینها را روان می کند به میانجیگری که مشکلی که بین خانواده وجود دارد ازبین ببرد، چرا که سرنوشت طفل بسیار مهم است، زن و مرد زمانی که تفریق می گیرند خانم می رود به طرف  راه خود و شوهر می رود به طرف راه خود، اما کسی که ضربه شدید می بیند و متضرر می شود طفل آنها است، که اطفال بی سرنوشت می شود و به همین خاطر است که دولت ما نمی خواهد که تفریق به بسیار زودی صورت بگیرد به همین خاطر مانند که در شریعت اسلام است، این را بسیار سخت گرفته، می خواهد که میانجیگری کند و صلح و آشتی کند اگر دیدند درصورتی که ضرر خیلی زیاد است که زن و شوهر نمی توانند در یک خانه زندگی کنند، بعد از ان به تفریق و یا طلاق شان محکمه حکم می کند، پس اینجاست که می بینیم دولت مورد حمایت قرار داد خانواده را، و همچنان از نگاه جسمی و روحی در ماده 54 گفته که دولت خانواده را مورد حمایت قرار می دهد پس ما و شما می بینیم که کلینک های صحی وجود دارد، روان شناسان فعلاٌ همین اکنون کار می کنند، کلینک های صحی است که مادران را در هنگام بارداری شان مشوره می دهد، که بارداری حد اقل دو سال سه سال وقفه داشته باشد و دواهای ضد حاملگی برای شان ترتیب و  تنظیم می کند به صورت رایگان و بعضی چیزهای دیگر است که آنها مربوط کار خودشان می شود چون من حقوق دان هستم از مسایل داکتری درست نمی فهمم، اما همین قدر می دانم که دولت حمایت کرده از خانواده ها.
در حال حاضر مشکلات خانوادگی درافغانستان به صورت گسترده و حاد موجود است، شما دلایل مشکلات حاد خانوادگی را در کشور در چه می بینید؟
این یک مسئله بسیار عمده است بخاطریکه تمام مشکلاتی که در خانواده وجود دارد این ناشی می شود از فقر و بی سوادی که این بسیار عام است، در کشور ما می بینیم که اکثریت مردم بی سواد هستند و فقر دامنگیر شان است، و در اینجا دولت جداً مسئولیت دارد دولت می تواند از طریق ایجاد بعضی فابریکه ها مردم را به کار بگمارد و آنها را مصروف بسازد و دیگر دولت می تواند که ظرفیت خود را بلندتر ببرد بخاطریکه همین ایجاد وزارت زنان توانسته بخشی از مشکلات زنان را حل بسازد، همین گونه دولت می تواند نهادهای را به وجود بیاورد که باعث این شود که مشکلات مردم کاهش پیدا کند و همچنان آگاهی دهی، دولت می تواند که از طریق مدیا، رادیو و از طریق بعضی پروگرام های تعلیمی دیگر در تمام سطح کشور از کودکستان شروع تا تمام وزارت خانه ها، برای مردم از حقوق شرعی و قانونی شان آگاهی بدهد، تا اینکه اگر از فقر مردم جلوگیری کرده نمی تواند حد اقل همین قدر مردم آماده شوند که از حقوق خود دفاع کنند و حق خود را از طریق قانونی بدست بیاورند نه غیرقانونی.
چه راه های برای تطبیق این قانون وجود دارد، از چه شیوه ی شما می توانید کار بگیرید تا مردم به صورت خوبتر از این قانون آگاه شوند؟
اصلاً از طریق کمپاین که قبلاً برایتان گفتم که این یک کمپاین 12 روزه داشت این قانون، می شد که مردم خوبتر از این آگاهی پیدا می کردند، و کسانی که در این راستا کار می کنند می توانند که در مدیا در رادیوها و از طریق بعضی دوست های خود این را به گوش مردم برسانند و از مزایایی قانون خانواده مردم را آگاه بسازند، تا مورد حمایت مردم قرار بگیرد و همچنان زمینه تطبیق برای این قانون فراهم شود.
با توجه به حاکم بودن جامعه سنتی در کشور و نگرش و باورهای که در جامعه موجود است، چه فکر می کنید، درصورتی که این قانون بالاخره تصویب، توشیح و نافذ شود آیا مورد استقبال مردم مخصوصاً در مناطق دوردست که در آنجا بیشتر مسایل سنتی حاکم است، قرار خواهد گرفت؟
خوب اصلاً من می خواهم در اینجا یک تعریفی از قانون داشته باشم که قانون تجویز صریح است که از طرف مقامات ذیصلاح وضع می شود و تطبیق آن توام با اجبار است یعنی اینجا باز به دل مردم نیست، که آنها قانون را سر خود تطبیق می کنند یا نمی کنند، بخاطریکه زمانی که یک قانون نافذ می شود شکل اجباری را می گیرد و مورد تطبیق قرار می گیرد، خواه کسی خواسته باشد و یا نباشد بالایش تطبیق می شود.
تشکر، این روشن است که چه زمانی این قانون به پارلمان خواهد رفت و چقدر وقت را دربر خواهد گرفت درصورتی که پارلمان به این قانون رای مثبت بدهد، توشیح و نافذ خواهد شود؟
ما امیدوار هستیم که هر چه زودتر وزارت محترم عدلیه این قانون را بفرستد به پارلمان و از پارلمان هم تصویب شود و برود برای توشیح رئیس صاحب جمهور و مورد تطبیق قرار بگیرد، انشأالله امید به خداوند داریم.
تشکر خانم نبیله نائب خیل وکیل مدافع در دفتر مدیکا افغانستان یا  موسسه حمایت از زنان و همچنان یک تن از اعضای کمیته تسوید قانون خانواده.
تشکر از شما هم.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (1)

نوشتن نظر