Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

27˚C
9˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

18˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

12˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

27˚C
11˚C

ميمنه فردا نسبتا ابری

9˚C
-1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

گزارش خانۀ‌‌ آزادی، مخالف با واقعیت های موجود

تهيه شده توسط مرسل-۳۹۹
شنبه 02 دلو 1389 ساعت 15:23

گزارش خانۀ‌‌ آزادی، مخالف با واقعیت های موجود

اخیراً موسســـــۀ‌‌ فریدام هاوس (خانه آزادی) در گزارشی با عنوان "آزادی جهان در سال 2010"  كه 13 جنوری 2011 منتشر شد، در مورد شرایط سیاسی و اجتماعی كشورهای مختلف در ســـــال 2010، از بدتر شدن وضعیت در افغانستان سخن گفته است. ‌ ‌

فریدام هاوس بــــا بررسی شرایط افغانستان در سال گذشتۀ‌‌ میلادی، نوشته است كه شرایط در این كشور از لحاظ برخورداری اتباع آن از آزادی های مدنی و سیاسی نسبت به سال قبل بدتر شده است. این موسسه برای میزان آزادی در كشورهای مختلف ارقامی را در نظر گرفته و به كشورهای برخوردار از بیشترین میزان آزادی ســـــیاسی و مدنی نمره 1 و به كشورهای دارای كمتریـــــن میزان آزادی نمره 7 می‌دهد. اما جالب توجه این است كه در حالیكه در سال 2009، برای افغانستان نمره 5 در نظر گرفته شده بود، موقعیت افغانستان در سال 2010 به جایگاه ششم تنزل یافته است.

فریدام هاوس در توصیف شرایط افغانستان در سال گذشته، پس از ذكـــــر تاریخچۀ‌‌ مختصری از وقایع مهم افغانستان در چند دهۀ‌‌ اخیر كـــــه سرانجام به سقوط طالبان منجر شد، به بازگویی تحولات بعدی شامل تصویب قانون اساســــی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی پرداخته است.

این گزارش نشان می دهد كه فعالیت های سیاسی در افغانستان همچنان با مـــــحدودیت هایی مواجه بوده و با آنكه آزادی های سیاسی در مناطق شهری بیشتر از دهات، قریه ها وقصبات است، بطور كلی در سراسر كشور، خشونت، نا امنـــــی و اقداماتـــــی در جهت محدود كـــــردن حقوق و آزادی اتباع  كشور دیده  می‌شود.

بر اساس گزارش فریدام هاوس، فعالیت رسانه ای در افغانستان طی ســـــال 2009 با فشارهای ناشی از تهدید و ارعاب، حتی بـــــه صورت حمله به روزنامه نگاران و سایر دست اندركاران رسانه ها مواجه شده و با وجود تصویب قانون رســـــانه ها در سال 2007، كه هدف از آن جلوگیری از دخالـــــت دولت در فعالیت رسانه ای بوده است، تـــــعداد رو بـــــه افزایشی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده و یا در معرض تهدید و ارعاب قرار گرفته اند. در ایـــــن گزارش افغانستان از جمله 140 كشوری خوانده شده كه از آزادی بیان و رسانه ای برخوردار نیستند. ‌ ‌

اما واقعیت های موجود از فضای آزادی بیان حاكم در جامعه تا حدودی مخالـــــف بـــــه گزارش این نهاد می‌باشد. وضعیت موجود در افغانستان حاكی از آن است كه بر خلاف گزارش فریدام هاوس، رسانه ها در افغانستان از آزادی بیان بطور نسبی برخوردار بوده و وضعیت آزادی بیان در افغانستان نظر به كشور های همسایه و سایر كشور های آسیایی چند برابر بهتر است.  هر چند در قانـــــون رسانه ها كمبود های محسوس است و خبرنگـــــاران به معلومات كامل دسترسی ندارند و مشكلات امنیتی هم آزادی بیان و رسانه ها را با مشكلات و تهدید هایی روبرو می سازد، ولی فعالیت رسانه ای به حدی كه در گزارش فریدام هاوس آمده در افغانستان محدود نیست.

در ده سال اخیر در كشور، اضافه  از 30 تلویزیون و صد رادیو و صد ها روزنامه، هفته نامه و نهادهای دفاع از حقوق ژورنالستان  فعال گـــــردیده است. این همه نمایانگر آن است كه در افغانستان نسبت به كشور های همسایه آزادی بیان و رسانه ای بیشتر است. ‌ ‌

هرچند در بعضی مـــــوارد، حریم آزادی بیان در افغانستان توسط مســـــئولین حكومتی و زورمندان شكسته می شود. بطور مثال، نقض قانون رسانه ها خود نمایانگر این است كـــــه آزادی رسانه ای در افغانستان آسیب پذیر است. یا اینكه باز داشت مدیر مسوول روزنامه سرنوشت كه به دنبال شكایت آقای سپنتا، مشاور امنیت مـــــلی رئیس جمهور  از نحوۀ‌‌ پوشش یك خبر در این روزنامه اتفاق افتاده است، به معنای آسیب پذیـــــری آزادی بیان در كشور است. همچنان نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار از سوی افراد و گروه های ناشناس تحت تعقیب قرار گرفته و تهدید شده و حتی اشخاصی هم به دفترش آمده و او را تهدید كرده اند. ‌ ‌

این موارد را می توان به نوعی نقض حریم آزادی بیان دانسته و نشانۀ‌‌ بر محدودیت فضای آزادی رسانه ای در كشور پنداشت؛ امـــــا در مجموع با وجود آنكه حكومت افغانستان در مقابل آزادی بیان و رسانه ای در كشور رفتار درست ندارد، نمی توان انكار نمود كه آزادی بیان و رسانـــــه ای در كشور وجود دارد كه نمونۀ‌‌ بارز آن فعالیت صد ها رسانۀ‌‌ صوتی، تصویری و چاپی است.

موسسه فریـــــدام هاوس همچنان در گزارش خود گفته است كـــــه افغانستان در بین كشور ها دردرجه 165 در میان كشورهایـــــی قراردارد كه در آنها آزادی بیان و آزادی رسانه ای وجود ندارد. اما آن گونه كه گفتـــــه شد و در واكنش اعتراض آمیز دفتر حمایت كننده رسانه های آزاد نیز به آن اشاره شده بود، این گزارش را نمـــــی توان دارای اساس و واقعیت كامل دانست. بلكه بخش های زیادی از آن در واقع بر ضد  دستاورد های نه سال گذشته در عرصۀ‌‌ آزادی بیان و فضای باز فعالیت رسانه ای می باشد.

تنها نارسایی كـــــه خیلی چشمگیر به نظر می رسد، مسئلۀ‌‌ خود سانسوری و تاثیر پذیری بعضی از رسانه ها از منابع تمویل كنندۀ‌‌ مالی شان می باشد. نمونۀ‌‌ روشن آن را می تــــوان در مسئلۀ‌‌ مسدود ساختن مرز ایران به روی تانكرهـــــای تیل وارداتی افغانستان دانست. در این قضیه به خوبی تمام مشاهده شد كه بعضی از رسانه های طرفدار ایــــران یا تحت تمویل آن كشور در خصوص این مسئله خاموشی اختیار نمودند. این نقیصه به نوعی خود سانسوری دانسته می شود كه می تواند با آزادی بیان در تناقض قرار گیرد. ‌ ‌

بنابراین، علـــــی رغـــــم محدودیت اطلاع رسانی مسئولان حكومت و مضایقۀ‌‌ آنها از دادن اطلاعات به رسانه ها از یكسو و ناگزیری بعضی از رسانه ها در خصوص تمویل شدن از كانال هـــــای خارجی، بازهم دیده مـــــی شود كـــــه فضای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانســـــتان تا حدودی خوب درخشیده است. ‌ ‌

این واقعیت به اثبات می رساند كه گزارش موسسه فریدام هاوس به دور از واقعیت های موجود تنظیم شده و در فضای نا آشنایی با وضعیت واقعی در كشور به نشر سپرده شده است. لذا بهتر خواهد بود تا این موسسه ها با سروی و تحقیق واقع بینانه تر نسبت به این قضایا داوری نموده و اطلاع رسانی كنند.

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر