Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

قندهار فردا آفتابی

24˚C
7˚C

هرات فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

مزارشريف فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

غزنی فردا آفتابی

14˚C
3˚C

جلال آباد فردا آفتابی

17˚C
8˚C

باميان فردا آفتابی

9˚C
2˚C

زرنج فردا آفتابی

24˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

10˚C
2˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

نگراني هاي انتخاباتي واقعي اند

تهيه شده توسط کلید
شنبه 13 سنبله 1389 ساعت 10:30

نگراني هاي انتخاباتي واقعي اند

 

با اينكه كمپاين بر گذاري انتخابات 27 سنبله به شدت جـــريان دارد و اكثر شهر هاي كشور با عكس كانديدان پوشيده شده، دفاتـــــر كمپاين پر رفت و آمد اند و بعضي از كانديدان پولدار در چندين جا به داد و دهش مشغول اند و بـــراي مـــردم نان مي دهند، اما بسياري مردم كه تجربهِ برگذاري انتخابات گذشتهِ پارلماني و رياست جمهوري را دارند، از بروز تقلب در انتخابات نگران هستند.

دراين ميان چند تـــن از اعضاي مشرانو جرگه نيز اين نگراني خود را دريكي از جلسات اين نهاد ابراز داشته و كميسيون برگذاري را توجه داده اند تا جلو تقلبات بعدي را بگيرند. انتخابات رياست جمهوري  سال گذشته در حدي با تقلب آلوده بود كه منجر به كاهش راي كرزي گشت و  انتخابات جبراً به دور دوم كشانده شد و هيچ دليلي نزد مردم وجود ندارد كه چنين تقلب هايي اين بار هم تكرار نشود.  ‌ ‌

اولين نگراني  دريـــن زمينه، اين است كه دو هزار تن از كاركنان كميسيون برگذاري انتخابات كه در انتخابات رياست جمهوري تقلب كار دانسته شده، بار ديگر در كميسيون جابجا شده و اكنون بخشي از انتخابات زير نظرآنان صورت مي گيرد. با اينكه مسوولان اين كميسيون مدعي انـــد كه افراد متقلب گذشته از كميسيون حذف شده اند، اما مولوي عرفان يك تـن از اعضاي مشرانو جرگه گفته است كه مي تواند اسماي اين دو هزار نفر را منتشر و افشا نمايد كــــه اينان قبــــلاً در كجا كار مي كرده و اكنون به چه كارهاي مصروف اند.

در صورتيكه چنين افراد تجربه شده اي بازهم در اين كميسيون حضور داشته باشند، معلوم است كه اضطراب برخــي ها از عدم شفافيت كار كميسيون برگذاري انتخابات چقدر درست و واقعي ميباشد. علاوتاً تعداد زيادي از مردم چند كارته هستند كه مي توانند چند و چندين بار، راي دهند. اين افراد كه راي خود را در بدل پول مي فروشند، در توزيع بار آخر كارت قادر به اخذ چند كارت راي دهي شده، بگذريم ازينكه از گذشته نيز چند كارت در اختيار داشته اند.

در جريان برگذاري انتخابات رياست جمهوري جواني از ولايت تخار به راديو كليد گفت كه با چند تن از دوستانش دو بار در راي دهي شركت كرده و به كانديد مورد نظرش در همان ولايت تخار راي داده است. اينكه چه دليلي وجود دارد و كميسيون چه راهكار هاي جهت جلوگيري از چند بار راي دادن در نظر گرفته، كسي نمي داند.

يكي از مهمترين عواملي كه تشويش برخي از كانديدان و عدهِ از مـــردم را در بـــرگذاري اين انتخابات بيشتر مـــي سازد، نبود امنيت نسبي در برخـــي از مناطق كشور است. زيرا درين مناطق افـــراد كميسيون بـــرگذاري از صـــلاحيت كمي برخوردار بوده، هر طوري دل كانديدان زورمند و طرفداران شان بخواهد همانطور عمل مي كنند. در آخرين انتخابات رياست جمهوري ديده شد كه بيشترين آراي تقلبي مربوط مناطقي بود كه در آن امنيت جدي وجود نداشت و صندوق ها بـــا ورق هاي خاصي پر شدند. حال كه اين وضعيت بد تر شده، چـــرا چنين تقلباتي صورت نگيرد، لذا اين سوال براي همه مطرح مي باشد و تا حال كميسيون برگذاري قادر به قناعت دادن مردم نشده است. ‌ ‌

مردم در كنار اين همه راه هاي كه براي تقلب درين انتخابات وجـــود دارد، از شمارش آرا نيز تشويش دارند، چون در انتخابات قبلي پارلماني و بعد شورا هاي ولايتي ازين بابت شكايات بسياري وجود داشت و حتي بعضي هـــا مي گفتند كه با پرداخت پـــول، بخشي از راي هاي برنده باطل اعلان شد و برنده بازنده و بازنده برنده اعلان گرديده است.

در صورتـــي كـــه اين كار درين انتخابـــات هم صورت بـــگيرد، مشكلات اين انتخابات چند برابر افزايش خـــواهد يافت و اين مربوط بـــه درايت كميسيون برگذاري انتخابات است كه چقدر قادر به كنترول اين نارسايي ها خواهد گشت. بـــا اين تشويش هـــا و اضطراب هاست كه عده اي در همين پايتخت به صراحت مي گويند كه اين بار در انتخابات  شركت نخواهند كرد و به نظر اينان افرادي كه به پارلمان مي روند از پيش تعيين شده اند.

تحريم انتخابات به وسيلهِ عدهء از مردم، خطرناكتر از چالش هاي بالاست كه تذكر داده شد. در صورتـــي كميسيون برگذاري انتخابات ونيرو هاي امنيتي كشور به مردم ثابت نسازند كه در هيچ فساد انتخاباتي آلوده نيستند و از دل و جان آنچه قانون ميگويد، همانطور عمل مي كند، اين تهديد بسيار جدي همچنان به جاي خود باقي مي ماند.

پارلمان يكي از سه ركن مهم دولت است كه علاوه بـــه طرح و تصويب قانون، بر چگونگي تطبيق اين قوانين توسط قوهِ مجريه نيز نظارت ميكند، لذا اين قوه ضرورت به افرادي دارد كه آگاه، بادانش، سابقهِ مردم دوستي و پاكي داشته باشند.

اين را مردم در مناطق خود تشخيص مي دهند كه آيا فلان كانديد در گذشته براي مردم كار كرده و آزمايش شده است يا خير؟ در صورتيكه راي دهندگان اين معيار ها را در نظر نگيرند و به دنبال قوم و قبيله بروند و هر آدم چپاولگر و بي دانشي را به پارلمان بفرستند، گناه عظيمي مرتكب شده و به زندگي ملتي بازي مي كنند. به اين خاطر مردم بايد هوشيار باشند و وجيبهِ ملي خود بدانند كه در راي دهي دقت كنند و نه تنها دست به تخلف نزنند كه بـــر ضد هرنـــوع تقلبي بايستند و راه فاسدان و جنايتكاران را در رسيدن به پارلمان سد نمايند.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر