Get Adobe Flash player

دريافت تازه ترين مطالب

کابل فردا آفتابی

19˚C
6˚C

قندهار فردا نا معلوم

-18˚C
-18˚C

هرات فردا آفتابی

21˚C
5˚C

مزارشريف فردا نسبتا ابری

1˚C
-4˚C

غزنی فردا آفتابی

15˚C
4˚C

جلال آباد فردا آفتابی

14˚C
4˚C

باميان فردا نسبتا ابری

10˚C
1˚C

زرنج فردا آفتابی

28˚C
11˚C

ميمنه فردا آفتابی

8˚C
1˚C
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
دری | پښتو | English
Facebook

کليد گروپ

پدیده شوم اعتياد در حال گسترش در افغانستان

تهيه شده توسط کلید
شنبه 19 سرطان 1389 ساعت 15:40

پدیده شوم اعتياد در حال گسترش در افغانستان

 

مواد مخدر در افغانستان قلب جامعهء‌‌ ما را هدف قرار داده و بدبختي اينجاست كه بيشتر جوانان ما به استعمال آن رو مي آورند. فقر، بيكاري، نا اميدي و دهها نوع فشار روانـــــي با دسترسي آسان به مواد مخدر در افغانستان از عوامـل اصلي رو آوردن، كتله هاي وسيع مــــردم بـــه ايــــن ماده است. گزارش تكاندهندهء  كه اخيراً از ســــوي رئيس مبارزه با مواد مخدر ولايت بلخ اعـــلان شد و درآن گفته شده  كه 110 هزار نفر در اين ولايت به مواد مخدر معتاد اند، هر آدم با احساسي را شوكــه ميسازد. وقتي در يك ولايت ما به اين پيمانـــــه مردم با آفت مواد مخدر دست به گريبان باشند، پس وضعيت عمومي كشور ما چگونه خواهد بــود.

زيرا اين 110 هزار نفر نه تنها به عنوان يـــــك نيـــروي نيمه فعال درين ولايت زندگي ميكنند كه روز تــا روز قوت و انرژي خود را از دست داده به زودي بـــه عنوان انگل و يا طفيلي در مي آيند و به گدايي و يــا به آنچه اعمال غير انساني است رو مي آورند. اين تعداد معتاد درين ولايت نه تنها خود از رده كار و انسانيت خارج شده  كه فعالانه افغان هاي ديگري را نيز بـه اين راه ميكشانند.

زنان بيچاره اي كه در افغانستان به ايــن عمل مبتلا شده اند، بيشتر توسط معتادان مـرد تشويق و يا به جبر و اكراه به اعتياد رو آورده و بــــه اين خاطر امروزطيف وسيعي از زنان معتاد را نيز در كشور خود داريم و اين زنان معتاد رحمي به فرزندان كوچك شان نكرده، با خوراندن و يا پف كردن دود تريــاك به صورت شان، آنان را نيزبه اعتياد مي كشانند. ‌ ‌

با اينكه تا سال 2006 كشت تريـــاك در ولايت بلخ بسيار رايج بود و سالانه تا 64 هزار جريب زمين زير كشت كوكنار ميرفت، اما ازين سال به بعد تلاش هايي صورت گــــــرفت و كشــت مواد مخدر درين ولايت صفر شد.

مـگر در نرخ ترياك در اين ولايت تغييري بــــه وجود نيامد. همين حالا تريــــاك در سراسر افغانستان كيلوي 60 دالر به فروش ميرسد كه اين نرخ ارزان، دستـرســـــي هر فردي را در هر نقطهء‌ كشور بـــــه اســـتعمال ترياك آسان ميسازد. معتادان تا زمانيكه تـرياك مصرف ميكنند، قادر به انجام بـــــرخي از كار هــــا بوده، اما چون استعمال ترياك بـه جاي خود باقي نميماند و ترياكي ها بعد از مدتي به اســــتعمال هيروئين رو مي آورند، لذا با استعمال چند ماه هيروئين و انواع پيشرفته تر آن، ديگر معتاد از نــــظر ظاهري و از نظر نيرو و انرژي بدني از صف توليد و زندگي اجتماعي خارج شده، به خرابه ها پناه ميبرد.

با اينكه در ولايت بلخ 110 هزار نفر معتاد بــــه مـــواد مخدر اند و نيز آخرين آمار در ولايت فــــراه نشان ميدهد كه تعداد معتادان اين ولايـت به 60 هــــزار نفررسيده، در حاليكه جوانان فراهي بيش ازين در ايران دچار اعتياد ميباشند و به اين صورت تنها در دو ولايـــت بــــلخ و فراه چيزي حدود 220 هزار نفر معتاد بـه ترياك و هيروئين شده اند، در شهر كابل نيز بيش از 70 هزار نفر معتاد وجود دارد، پس آماريكه اخيراً از سوي يك نهاد سازمان ملل با همكاري وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت صحت اعلان شد و تـــعداد معتادان را يك مليون نفر بر آورد كرد، با ارقــــام اين ســه ولايت معلوم ميشود كه آمار داده شده از اصل تعداد معتادان در كشور ما بسيار كـــم است.

ايـــن در حاليكه تعداد معتادان در ولايـــاتــــي چون بدخشان، نيمروز، هلمند و قندهار فوق العاده بالاست و هيچ ولايتي در افغانستان نيست كـــــه كتلهء وسيعي از معتاد را د رخود نداشته باشد.

از جائيكه كشت ترياك در افغانستان به پيمانهء‌‌ سالهاي قبل در افغانستان وجود دارد، به همان نرخ ارزان در هر نقطهء‌‌ كشوردر دسترس قرار دارد، فقر و بدبختي و بيكاري همچنان دامنگير مردم بوده و هر روز خانواده هاي در شهـــر هــــا و دهات افغانستان ورشكسته ميشوند، رفت و آمــدن جوانان افغان به ايران كه عمده ترين مركز معتاد سازي افغانهاست همچنان ادامه دارد، اكثر جوانان هيچ اميدي براي آينده ندارند، انتحار و بــــمباران مثل گذشته ادامه دارد و پروسهء‌‌ بــي ســـرپرست سازي افغانها گاهي پرچاو نشده و بالاخره پوليس مبارزه با مواد مخدر نه تنها تا حال قادر بـــه قيچي زدن برگي ازين درخت تناور نبوده كه اعتياد در صفوف پوليس نيز به شدت رخنه كرده و تداوي معتــادان چنان به كندي پيش ميرود كه كوچكترين مــوفقيتي درين روند به چشم نميخورد، لذا دليلي وجود ندارد كه از گراف اعتياد در افغانستان كاســـته شود و در مقابل، دلايل بالا گوياي اين است  كـه  اين گراف بايد روز تا روز بالاتر برود و دههــــا جوان، نـــوجوان ، زن و مرد را به اين پروسه وصل ســـازد و بـــرزخ كنوني افغانستان به زودي به جهنم واقعي براي خانواده ها و در مجموع مردم افغانستان مبدل گردد. ‌ ‌

در شرايط كنونـــي بــــراي جلوگيري از كشت، توليد، تــــرافيك و پخش مواد مخدر در افغانستان هيچ عــــزم و ارادهء‌‌ خاصــــي وجود ندارد.  جامعهء‌‌ جهاني، كشور هـاي منطقه و دولت افغانستان درين راه تصميم گــــذاشتن قــدم هاي سنگيني ندارند. اينان حـــرف هـــاي زيبايي ميزنند، اما گاهي عمل زيبايـــي  از خود نشان نميدهند.

در حاليكه اگر اين سه نيرو متحداً با هــم از دل و جان و صادقانه  براي جلوگيري از كشت، قاچاق و پخش مواد مخدر اقدام  كنند و در جهت تــــــداوي معتادان كنوني و كاهش گراف اعتياد عمل نمايند، هيــچ دليلي وجود ندارد كه در تعداد معتادان كاهش به وجود نيايد، در غير آن نبايد به آينده اميدوار بود و آرزو داشت كه اين آفت خانمان بر انداز از افغانستان گم شود. ‌ ‌

در افغانستاني كه بــا اين همه بدبختي رو به رو است. جوانان آن روز تــــا روز راه فرار به خارج را در پيش ميگيرند، ناامني ها و جنگ هر روز ازين مردم قرباني ميگيرد، مــــرگ و مير اطفال روزانه تا 600 طفل ميرسد، در هــــر 25 دقيقه مـــادري بر ولادت ميميرد و بالاخره زنان اين نيم نيروي انساني جامعه حق بيرون رفتن و كار را ندارند و برفرق همه گراف اعتياد در ميان جوانان و زنان بـــه اين سرعت پيش ميرود، پس آينده را چگونـــه ميتوان پيشبيني كرد؟

كشور ما 5 سال بعد بخش اعظمـــي از نيروي كاري خود را از دست خواهـد داد و معلوم نيست كه درآن زمان چه نيروي باقــي خواهد ماند تا توليد زراعتي و صنعتــــي را بــــه پيــش ببرد و چه كساني خواهند توانست كه علاوه به تهيه نان براي خانواد ها به اين طيف وسيع و انگل جامعـــه نيز نان برسانند. اين از مشكلاتي است كه اگـر از حالا به آن توجه نشود، در چند سال بـعد مـــــا ازيــــن هــــم جامـعهء‌‌ فقير تر و بدبخت‌تري خواهيم داشت.

 

اشتراک با دوستان آيا می دانيد اشتراک گذاری در انترنت چيست؟!

نظر ها (0)

نوشتن نظر