خبرهای داخلی

564
۱۲ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: نوریه نزهت نادری

۴۵ گروه مخالف مسلح دولت در ولسوالی امام صاحب کندز فعالیت دارند

تنها در ولسوالی امام‌صاحب کندز ۴۵ گروه  مخالف مسلح دولت فعالیت دارند.
امان‌الدین  قریشی ولسوال امام‌صاحب کندز می گوید:”بر اساس راپورهای رسیده به آنان در حال‌حاضر ۶۵۰ طالب مسلح خارجی و داخلی که مربوط به ۴۵ گروپ مختلف اند در مربوطات این ولسوالی حضور و فعالیت دارند”.
ولسوال امام‌صاحب می افزاید که جنگجویان این گروه مجهز با  جنگ افزار های سبک و سنگین و تانک‌های هاموی اند.
این  مقام  ارشد محلی ولسوالی‌امام صاحب تاکید دارد که “این  گروپ‌ها در منطقه جنگل این ولسوالی مراکز آموزشی ساخته اند و از همین جا دست به انجام فعالیت‌های ضد دولتی می زنند”.
جنگل منطقه‌ای هم مرز میان افغانستان و تاجکستان است و به گفته مقام‌های محلی ولسوالی امام‌صاحب اگر جلوتحرکات مخالفان مسلح دولت در این ساحه گرفته نشود با گرم شدن هوا،یکبار دیگر حملات این  گروه‌ها بالای مرکز و ولسوالی‌های کندز شدت خواهد گرفت.
باشنده‌های ولسوالی امام‌صاحب  می گویند:که فعالیت گروه‌های مخالف مسلح دولت آنان را نگران وضعیت امنیتی این ولایت ساخته است.
در همین حال اسدالله عمرخیل والی کندز می گوید:”طالبان می خواهند که از راه سرحدات دریای آمو و تاجکستان،روابط خود را با روسیه مستحکم سازند اما نظامیان افغان اجازه این کار را برای شان  نمی دهند”.
ولسوالی امام صاحب کندز هم مرزبا تاجکستان  است و باشنده‌های این ولسوالی هشدار می دهند در صورت عدم توجه حکومت به مهار گروه‌های مخالف مسلح دولت در امام‌صاحب ممکن دامنه نا امنی‌ها به کشورهای دیگر آسیایی نیز  گسترش  یابد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد