زراعت و باغداری

1556
۲۴ حوت ۱۳۹۴
نویسنده:

۳۴۹ سردخانه پياز در ولسوالی های كابل به بهره برداری سپرده شد

مسوولان در وزارت زراعت مالداری و آبیاری كشور می گویند که به تعداد ۳۴۹ سرد خانه ویژه ی نگهداری از پیاز در ولسوالی های بگرامی، ده سبز، چهار آسیاب، پغمان، میربچه کوت و شكر دره  ولایت کابل از سوی این وزارت به بهره برداری سپرده شده است.
عبدالقدیر جواد معین مالی و اداری وزارت زراعت در یک نشست خبری در کابل بیان داشت که ایجاد این سرد خانه ها از مهمترین اهداف این وزارت بوده  كه زارعين را در نگهداری از محصولات شان كمك می كند.
به نقل از معین مالی و اداری وزارت زراعت هزینه ساخت این سرد خانه ها از سوی کشور جاپان پرداخته شده و با آغاز بهره برداری از این سرد خانه ها ضایعات محصول پیاز زارعین این ولسوالی ها از چهل درصد به پنج درصد کاهش خواهد یافت.
این در حالیست که بر اساس گفته های معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری کشور، قرار است در سال ۱۳۹۵ نیز به تعداد ۱۳۶ سرد خانه دیگر در ولسوالی های ده سبز، بگرامی و چهار آسیاب کابل ساخته شوند که ۵۰ درصد هزینه ساخت این سردخانه ها از سوی وزارت زراعت و ۵۰ درصد دیگر از سوی زارعین پرداخته خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد