خبرهای خارجی

185
۱۸ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

یک محکمه استیناف در امریکا، تقاضای وزارت عدلیه این کشور را رد کرد

یک محکمه استیناف فدرال، دیروز تقاضای وزارت عدلیه امریکا برای اعاده فوری فرمان اجرایی رییس‌جمهور دونالد ترمپ، در مورد منع ورود مهاجران چند کشور عمدتا مسلمان نشین به این کشور، را رد کرد.
فرمان اجرایی رییس‌جمهور ترمپ، به روز جمعه توسط یک قاضی فدرال ایالت واشنگتن موقتا متوقف گردیده بود؛ اما دولت امریکا، خواستار تجدید نظر این حکم شد.
محکمه استیناف سن فرانسسکو، با رد تقاضای وزارت عدلیه برای ابقای فرمان اجرایی دونالد ترمپ، از محکمه‌یی که فرمان اجرایی رییس‌جمهور ترمپ را متوقف ساخت، خواست تا در زمینه پاسخ گوید و هم‌چنان از وزارت عدلیه خواست که تا چاشت امروز پاسخ متقابل ارایه کند.
اداره رییس‌جمهور ترمپ، می‌گوید که، قاضی محکمه سیاتل با توقف موقتی فرمان اجرایی رییس‌جمهور ترمپ، از صلاحیت خود فرا تر گام نهاده‌است.
روز جمعه گذشته، جیمز رابرت، قاضی فدرال ایالت واشنگتن، فرمان اجرایی رییس‌جمهور ترمپ، مبنی بر منع ورود مهاجران هفت کشور عمدتا مسلمان نشین به امریکا را موقتاً متوقف ساخت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد