خبرهای داخلی

268
۲۲ عقرب ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

کمیسیون تدارکات ۸ قرارداد را به ارزش ۲میلیارد افغانی منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی در یک صدو بیست و سومین نشست نوبتی خود قرارداد ۸ پروژه جدید به ارزش ۲ میلیارد افغانی را منظور کرد.

در این نشست که شام دیروز به ریاست اشرف غنی در ارگ برگزار شد، قرارداد پروژه های،  تدارک ۱۷ سیت K۹ امنیتی برای چک و کنترول ۳۲ کمربند امنیتی ساحۀ سبز کابل ، قرارداد تحکیمات پوستۀ سرک مسلخ ساحۀ سبز کابل ، قرارداد تحکیمات حوزۀ ششم امنیتی کابل ، احداث سرک قلعۀ موسی الی بی بی مهرو، احداث سرک قریۀ مرغ‌گیران ولایت کابل به‌ طول ۱۴ کیلومتر، احداث سرک کندهار الی سپین بولدک به‌ طول ۴۰ کیلومتر تعدیل قرارداد نظارتی پروژۀ سرک فیض‌آباد- بهارک و همچنان تمدید زمانی قرارداد ساختمانی سرک مربوطه و شش قلم غذای حلال کنسرو برای اردوی ملی به ارزش دو میلیارد افغانی منظور شد.

کمیسیون تدارکات ملی قراداد پیشنهادی وزارت فواید عامه را مبنی بر بازسازی سرک رشیدان و ناور ولایت غزنی با فرش جغلی، رد کرد و وزارت مربوطه را مکلف ساخت تا امکان احداث سرک معیاری با فرش اسفالت را مورد بررسی و توجه قرار دهد.

همچنان، در این جلسه قرارداد‌های چارچوبی اعاشوی وزارت امور داخله مورد بحث قرار گرفت و فیصله شد که مدیریت تطبیق قراردادها مسؤلیت وزارت مربوطه می‌باشد و باید این وزارت تطبیق قرادادهای چارچوبی خویش را مورد بررسی قرار داده، موضوع پرداخت‌ها به شرکت‌های قراردادی را پیگیری و گزارش جامع آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد