اقتصاد

697
۶ قوس ۱۳۹۶
نویسنده:

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد را به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی تایید کرد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور  کشور شام روز یکشنبه ۱۰ قرارداد را به ارزش ۱.۳ میلیارد افغانی منظور کرد.

اعمار تعمیر مرکز تداوی سرطان شفاخانۀ علی آباد پوهنتون طبی کابل، اعمار تعمیر فاکولتۀ اداره و پالیسی عامۀ پوهنتون کابل، اعمار تعمیر فاکولته طب پوهنتون بلخ، ساختمان سرک ساحۀ بوستان کابل مربوط ناحیۀ هفتم شهر کابل، ساختمان ۱۰ کیلومتر سرک در ولسوالی شیندند ولایت هرات، اعمار شفاخانۀ ۱۰۰ بستر ولایت جوزجان، پروژه امور ترمیماتی شفاخانۀ شهید سردار محمد داوود خان، تدارک ۱۹ قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی مورد ضرورت ریاست عمومی مخابرۀ وزارت امور داخله، تدارک دو قلم چوب سوخت مورد ضرورت قطعات و جزوتامهای اردو ملی و تدارک یک عراده واسطۀ مورد ضرورت ریاست عمومی اداره امور از قراردادهای منظور شده توسط کمیسیون تدارکات ملی است.

در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که علاوه بر منظوری این قرادادها، کمیسیون تدارکات ملی تمدید زمانی پروژۀ اعمار شبکۀ آبرسانی شهر چاریکار ولایت پروان را منظور کرد.

از جانب دیگر، کمیسیون تدارکات ملی قرارداد پیشنهادی وزارت صحت عامه را مبنی بر تدارک ۱۲۱ عراده وسایط امبولانس رد کرده و تاکید نمود تا در حصۀ قرارداد دولت به دولت با کشور ازبکستان تجدید نظر صورت گیرد و در صورتیکه شرکت ها وارد عمل می شوند باید به گونه رقابتی باشد.

در این جلسه، در کنار رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، کاکس پارلمانی مبارزه با فساد،سیگار و سیستیکای حمایت قاطع حضور داشتند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد