اجتماعی

670
۲۹ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: نسرین محمدی

کمپاین ((زنان در راستای تغییر))

مسوولان شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر، به هـمکــاری موسسات “کــاســپی” و “هاکا”، کمپاین بین‎المللی حقوق بشر را تــحت عنوان “زنان در راستای تغییر” در کابل برگزار کردند. برگزارکــنندگــان این کمــپاین خواستار توجه بیشتر حکــومــت و نــهادهای بین‎المللی برای از بین بردن محدودیت‎ها فراروی فعالیت‎های زنان، بــه‎ویـــژه در زمــیــنه‎هــای تحــصیلی و فعالیت‎های سیاسی شدند. ناجیه کریمی، مسوول نهاد امدادرسانی برای زنان و کودکان (هاکا)، میگوید که این کمپاین در تمام ولایت‎ها راه‎اندازی شده است و آن‎ها تلاش مــیکــنـند از طــریــق کـمــپـــایــن “زنــــان در
راستای تغییر” مشکــلات زنان را شنــاســایی کرده و برای حل آن و بهــبود وضعیت حقوق بشری زنان در کشور نــتایــج کار شان را با حکومت و نــهــادهــای بین‎الملــلی در میان بگذارند.
ناجیه کریمی گفت:” وضعیت حقوق بشری در افغانستان فاجعه‎بار است. ما در زمانی قرار داریم کــه مدافعان حــقــوق بشــر را کسی نمیشناسند. در چنین شرایط زنان زیر ستم قرار دارند، جنایت علیه زنان در سراسر کشور وجود دارد و بسیار نگران‎کننده است.”
از سویی هم، نعیم نظری، مسوول شبکۀ جامعۀ مدنی و حــقـــوق بشر و یکی دیگر از بــرگــزارکــنــندگــان کمـپـایــن بیــن‎الملــلی
“زنان در راســتــای تغـیــیر”، مــیگــویــد کــه افغانستان از جــملــه کــشــورهــایــی اسـت که در سطــح بیــن‎المللی تمام موافـقتــنامــه‎هـــا و قوانین حقوق بشری را پذیرفته و خود نیز قوانینی در راستای تأمین حقوق زنان دارد، اما دولت در اجرای این قوانین کوتاهی کرده است.
نعیم نظری افزود:” زمانی وضعیت زنان در افغانستان بهتر خواهد شد که فرصت‎ها به صورت مساویانه میان مردان و زنان ایجاد شود. آبادی افغانستان در گرو آزادی ظرفیت خفتۀ زنان افغان است.” او همچنان گفت در بخش تأمین ارزش‎های حقوق بشری و زمینه‎سازی برای رشد زنان بیشتر به طور نمایشی و کمیت‎گرایانه عمل شده است.
در این میان، جانلوکه سولرا، نمایندۀ موسسۀ “کاسپی”، میگــویــد کــه شمــاری از فــعـــالان سیاسی زنان و مدافعان حقوق بشر به اروپا دعوت میشوند و با پارلمان اروپا در پیوند به بهبود وضعیت زنان در افغانستان گفتگو خواهند کرد. جانلوکه سولرا خواست‎های این کمپاین را در ۱۵ بند از حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی در ارتباط به حقوق زنان بیان کرد. یکی از خــواست‎هــای آن‎ها از جامعۀ جهانی این بود که ” پس از ایــن نبــایــد مرکز توجه جامعۀ جهانی، شهر کابل باشد و باید به روستاها و مناطق دوردست افغانستان، به‎ویژه در مناطقی که جنگ جریان دارد و امنیت نیست، در بخش حــقــوق زنــان بیشتر توجه صورت گیرد.”
کمپاین زنان در راستــای تغییر در چهارچوب پروژۀ اهرام ( فعالیت بسیج مدافعان حقوق بشر در افغانستان) به همکاری مالی اتحادیۀ اروپا، هفتۀ گذشته در کابل برگزار شد و هدف این کمپاین بین‎المللی بیشتر این است که زنان در بخش‎های ارتقای ظرفیت، مشارکت سیاسی و سرمایه‎گذاری، فعالانه سهم گیرند تا بتوانند به خودکفایی اقتصادی برسند وبا این روش وضیعت زنان در مناطق مختلف کشور تغییر مثبت پیدا کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد