بازسازی

752
۶ اسد ۱۳۹۵
نویسنده:

کمسیون تدارکات ملی شش قرارداد به ارزش حدود ۴۹۰ ملیون افغانی را تصویب کرد

کمسیون تدارکات ملی، ۶ قرارداد به ارزش حدود ۴۹۰ ملیون افغانی را منظور، سه قرارداد اعمار بند هاى آب را فسخ و دو قرارداد را رد کرد.
در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر رسانه‌های رییس جمهور در کابل پخش شد، آمده است که، این قرارداد ها شامل، تعدیل پروژۀ نصب و فعال‌سازی توربین نمبر دوم بند برق کجکی، تدارک یک ملیون جلد پاسپورت دیجیتالی، مواد اعاشوی لیلیه‌ها و شفاخانه‌های کادری وزارت تحصیلات عالی، قرطاسیه باب و امور ساختمانی وزارت دفاع ملی می‌باشد. کمسیون تدارکات ملی، ۶ قرارداد به ارزش حدود ۴۹۰ ملیون افغانی را منظور، سه قرارداد اعمار بند هاى آب را فسخ و دو قرارداد را رد کرد.
در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر رسانه‌های رییس جمهور در کابل پخش شد، آمده است که، این قرارداد ها شامل، تعدیل پروژۀ نصب و فعال‌سازی توربین نمبر دوم بند برق کجکی، تدارک یک ملیون جلد پاسپورت دیجیتالی، مواد اعاشوی لیلیه‌ها و شفاخانه‌های کادری وزارت تحصیلات عالی، قرطاسیه باب و امور ساختمانی وزارت دفاع ملی می‌باشد.
این کمسیون، قرارداد بندهای المار، مچلغو و پاشدان را که در سال‌های گذشته عقد گردیده بود، بدلیل پاین بودن کیفیت کار، فسخ کرد و اعطای قرارداد اعمار دیوار پنج هزار جریب زمین احاطه گمرک ولایت بلخ و تدارک ۴۷ قلم ادویۀ مورد ضرورت ریاست فارمسی را رد کرد.
کمسیون تدارکات ملی، تاکنون در ۶۰ جلسۀ هفته‌وار، بیشتر از ۱۸۰۰ پروژه‌های ساختمانی، خدمات و اجناس را مورد بررسی قرارداده و از آن جمله ۱۵۷۵ پروژه را به ارزش حدود ۱۵۷ ملیارد افغانی منظور کرده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد