خبرهای داخلی

507
۲۱ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

کرزی: مخالف خصوصی سازی جنگ در افغانستان هستم

حامد کرزی رییس جمهور پیشین خصوصی سازی جنگ در افغانستان توسط ایالات متحده امریکا را در تناقض صریح و آشکار با حاکمیت ملی کشور و نقض صریح قانون اساسی میداند .
در خبرنامه‌ی که از سوی دفتر رییس جمهور پیشین به رسانه ها فرستاده شده ،آمده است که‌خصوصی سازی دفاع و امنیت افغانستان به معنای طولانی ساختن جنگ، ادامه کشتار مردم بی گناه و ترویج بیشتر خود سری و قانون شکنی خواهد بود.
در این خبرنامه نقل شده است که تجارب خونبار در بسیاری از کشور های جهان از جمله در عراق نشان داده است که این اقدام نتایج و پیامد های خطرناکی را در پی خواهد داشت.
رییس جمهور پیشین گفته است هر اقدامى را كه موجب ادامه و تشديد جنگ در افغانستان شود، رد نموده و خصوصى سازى امنيت را نيز گامى ديگر در اين راستا تلقى ميكنم.
وی گفته است خودش را ملزم ميداند كه از همين اكنون در برابر اين تصميم احتمالى امريكا هشدار داده و خاطرنشان سازد كه چنين اقدامى با عكس العمل شديد مردم افغانستان روبرو خواهد شد.
در این خبرنامه همچنان از حكومت افغانستان دعوت کرده تا مخالفت خود را با اين اقدام احتمالى ضد منافع ملى افغانستان هر چه زودتر اعلام کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد