جنوب شرق

738
۱۴ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: ابراهیم مهدوی

کار ساخت یک مرکزی تداوی حیوانی در ولایت غزنی آغاز گردید

کار ساخت یک مرکز تداوی صحت حیوانی  امروز در مرکز ولایت غزنی آغاز شد، عبدالکریم متین والی غزنی  هنگام افتتاح کار این مرکز، هدف از ایجاد  آن  را تداوی، تطبیق واکسین و جلوگیری از شیوع امراض مختلف حیوانی عنوان کرده افزود که باآغاز به فعالیت  این مرکز مشکلات زیادی مالداران حل خواهد شد، به گفته والی غزنی  این مرکز به ارزش ۱۲  ملیون افغانی  از بودجه اختیاری ولایتی  این ولایت ساخته می شود که   تا پایان سال جاری خورشیدی تکمیل وبه بهره برداری سپرده  خواهد شد.

ازسوی هم عبدالله تسل رئیس ریاست زراعت ومالداری غزنی می گوید  این مرکز با ابزار و وسایل پیشرفته مجهز خواهد شد به گفته او تااکنون در این ولایت مراکزی که بتواند پاسخ گوی نیازمندی های مالداران باشد ساخته نشده است.

غزنی از جمله ولایاتی است که اکثریت با شندگان آن مصروف کارهای زراعت و مالداری اند  و این اولین مرکز خواهد بود که  در راستا کمک به  دهاقین ومالداران  از سوی  حکومت ساخته می شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد