خبرهای داخلی

566
۱۹ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: الیاس ابدالی

ولسی جرگه اخذ ده درصد مالیه از مشترکین مخابراتی را لغو کرد

ولسی جرگه پس از سر وصداهای زیاد و انتقادهای بی شمار، اخذ ده درصد مالیه بر مشترکین تیلفون را با اکثریت آرای نمایندگان لغو کرد.
نمایندگان در نشست عمومی امروز(چهارشنبه) این مجلس به دلیل موجودیت فساد در جمع‌آوری مالیات از کارت‌های مصرفی موبایل، آن را لغو کردند.
حکومت وحدت ملی به تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ به هدف دریافت منابع عواید داخلی کشور برای نخستین بار در مصرف کریدت کارت های تیلفون ده درصد مالیه وضع کرد.
از آن زمان تاکنون برخی نمایندگان با این طرح حکومت به دلیل نبود یک سیتسم شفاف برای جمع‌آوری این مالیه همواره مخالفت کرده و خواهان لغو آن بودند.
ولسی جرگه در نخست فرمان رئیس جمهور در این زمینه را رد کرد، اما سرانجام طرح قانون وضع ده درصد مالیه بر مشترکین خدمات مخابراتی را به تاریخ ۲۳ جدی ۱۳۹۴ تایید کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد