خبرهای داخلی

287
۱۷ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

نَی: وضعیت آزادی بیان در حکومت کنونی نسبت به حکومت قبلی بدتر شده است

یافته‌های تحقیق تازه نی یا نهاد حمایت کننده از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می دهد که وضعیت آزادی بیان در حکومت وحدت ملی نسبت به دوره حامد کرزی بدتر شده است.
در این گزارش که امروز نشر شد آمده است، مجموع خشونت‌ها در برابر خبرنگاران از آغاز سال ۲۰۱۴ الی اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی به ۶۲۰ مورد می‌رسد که نسبت به سیزده سال زمامداری حامدکرزی به مراتب بیشتر شده است.
در این گزارش گفته شده که در سه سال کاری حکومت وحدت ملی خبرنگاران به‌دلیل اعمال سانسور بازداشت و تهدید شده اند.
این نهاد از بازداشت خبرنگاران به دستور شورای امنیت ملی، امنیت ملی و والی‌ها به عنوان نمونه‌هایی از اعمال فشار خبرنگاران یاد کرده است.
به گفته نی در سه سال کاری حکومت وحدت ملی ۱۱۲ رسانه مسدود شده و حدود ۵۰۰ خبرنگار به دلیل افزایش ناامنی‌ها و موجودیت تهدیدهای امنیتی دربرابر شان کشور را ترک کرده‌اند.
گزارش می‌افزاید:” هرچند در حکومت وحدت ملی قوانین، اسناد تقنینی و مقرره‌هایی برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب و توشیح شد، اما همین قوانین و مقرره‌ها در دورۀ حکومت وحدت ملی بیشتر نقض شده اند.”
خواستیم دیگاه حکومت در این باره را داشته باشیم، اما سخنگویان حکومت به تماس های مکرر ما پاسخ نداند.
نی بررسی دوسیه‌های خشونت در برابر خبرنگاران را اما یگانه اقدام عملی حکومت وحدت ملی در راستای حمایت از آزادی بیان می داند و تاکید دارد.
حکومت تا کنون ۱۷۰دوسیه خشونت علیه خبرنگاران را پیگیری کرده؛ در حالیکه در زمان زمامداری حامد کرزی قضایای خشونت در برابر خبرنگاران پی گیری نشد‌ند.
این نهاد از حکومت خواسته است تا در راستای نهادینه ساختن آزادی بیان و هم‌چنان آوردن سهولت‌های لازم در زمینۀ دسترسی به اطلاعات توجه کرده و از اعمال سانسور، ایجاد ترس و رعب در میان خبرنگاران که سبب خودسانسوری می‌شود، جلوگیری کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد