سینما

2944
۲۵ جدی ۱۳۹۵
نویسنده: صمدعلی نوازش

«ناظر»درگذشت

مهرعلــی وطــن‎دوست، ممثل درامه «خانه نو زندگــی نــو»، به تاریخ هشتم جنوری چشم از جهان پوشید. او در بخش پشتوی این درامه، نقش کرکتری با نام «ناظر» را تمثیل میکرد. درامه خــانه نــو زندگی نو، یک درامه رادیویی است و حدود ۲۰ سال میشود از طریق امواج رادیوی بی بی سی برای افغانستان به نشر میرسد. مهرعلی وطن‎دوست به خاطری که کرکتر مرکزی این درامه (ناظر) را بسیار خوب تمثیل میکرد، در میان شنوندگان این درامه، محبوبیت زیادی کسب کرده بود.
مهرعلی وطن‏دوست علاوه بر این که یک ممثل موفق در درامه‎های رادیویی بود، در هنر موسیقی نیز، آوازخوانان را در بخش شعر و کمپوز آهنگ‎های شان همکاری میکرد. آوازخوانانی چون نغمه، استاد منگل، استاد خیال محمد و استاد شاه ولی در آهنگهای شان از شعرها و کمپوزهای مهرعلی وطن‎دوست کار گرفته‎اند.
وطن‎دوست در ولسوالی بت‎خاک کابل به دنیا آمده بود. وی برای مدت هفت سال در کابل به همراه خانواده‎اش زندگی کرد و برای اولین بار در همین ولایت شامل مکتب شد. او پس از هفت سالگی همراه خانواده‎اش به ننگرهار رفت و ادامـــه درس‎هـــای مــکتــب خــود را در «لیسه ننگرهار» تا صنف دوازدهم پی گرفت. او سپس به حیث مدیر اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار مقرر شد.
او  در کنار تمثیل و کمپوز موسیقی، شعر نیز میگفت. پیرمحمد کاروان، یکی از شاعران زبان پشتو، از وی به عنوان سمبول خوشحالی یاد میکند. کاروان میگوید: «مهرعلی وطن‎دوست سمبول خوشحالی بود که با دیدنش دلها شاد میشد.»
پیرمحمد کاروان، شاعر افغان، در عین حال تجربه همکاری با مهرعلی وطن‎دوست را در پروژه برنامههای تعلیمی بی بی سی برای افغانستان نیز دارد. او میگوید: «مهرعلی وطن‎دوست روح و روان درامه خانه نو زندگی نو بود.»
مهرعلی وطن‎دوست در سالهای اخیر یکجا با خانوادهاش در پشاور زندگی میکرد و از حدود ۲۰ سال بدین‎سو وی کرکتر «ناظر» را در بخش پشتوی درامه خانه نو زندگی نو پیش میبرد.
شیرعلی، برادر مهرعلی وطن‎دوست، درمورد چگونگی مرگ وی گفته است که وطن‎دوست بعد از چاشت روز یک‎شنبه هفته گذشته، در پشاور، در حالی که گلدانها را آب میداد، از زینه فرو غلتید و به زمین خورد. برادر وطن‎دوست میگوید وی بعد از آن که به شفاخانه انتقال داده شد، داکتران تلاش کردند جان وی را نجات دهند، اما موفق نشدند.
وفات نا به هنگام مهرعلی وطن‎دوست، همکاران و علاقمندان هنر وی را بسیار متأثر کرده است. برخی از همکاران وی گفته‎اند که سخت است ممثل دیگری بتواند جای وطن‎‏دوست را در کرکتر «ناظر» در درامه خانه نو زندگی نو پر کند.
البته تمام کسانی که بخش پشتوی درامه خانه نو زندگی نو را گوش داده باشند، حتماً توانایی مهرعلی وطن‎دوست را در هنر تمثیل متوجه شده‎اند. او در نقش کرکتر «ناظر» بسیار خوب هنرنمایی کرده و در این درامه جایگاه خاصی برای خود ایجاد کرده بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1 comment


  • Warning: preg_match(): Unknown modifier ']' in /home/tkg10001/public_html/wp-content/themes/shark/functions.php on line 596

    Warning: preg_replace(): Unknown modifier '/' in /home/tkg10001/public_html/wp-content/themes/shark/functions.php on line 599

    خداوند غریق رحمتش کند آدم بسیار خوب و آدم همیشه شادی آور خانهای مردوم افغانستان بود