خبرهای داخلی

762
۲۷ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: محمد اسحق اکرمی

معاون ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی کهمرد این ولایت به پروسه صلح پیوست

معاون ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی کهمرد بامیان، روز گذشته با شش جنجگوی این گروه به پروسه صلح یکجا شدند.
محمد آصف مبلغ، معاون والی بامیان، می‌گوید: “پیوستن این افراد به پروسه صلح، در تامین امنیت این ولایت کمک خواهد کرد.”
مبلغ، از گروه‌های مخالف مسلح دولت می‌خواهد که دست از جنگ و ناامنی کشیده، با پروسه صلح یکجا شوند.
گفتنیست که، افراد یک جا شده به پروسه، به همکاری ریاست امنیت ملی بامیان به پروسه صلح پیوستند و سلاح‌های دست داشته شان را نیز به دولت تسلیم کردند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد