خبرهای داخلی

265
۲۵ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

معاون دوم رئیس جمهور بر انتخاب شاروال ها توسط آرای مستقیم مردم تاکید کرد

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور بر انتخاب شاروال ها توسط آرای مستقیم مردم در کشور تاکید کرد.
دانش که امروز در مراسم عقد برخی قرار داد های شاروالی کابل صحبت می کرد، گفت: امیدوار است حکومت تا دو سال دیگر بتواند همزمان با برگزاری انتخابات، پارلمانی، شورای های ولایتی، ولسوالی ها و ریاست جمهوری، موفق به برگزاری انتخابات جهت گزینش شاروال ها گردد.
به گفتۀ دانش، اگر شرایط برای برگزاری انتخابات در سراسر کشور میسر نیست، دستکم باید شاروال های شهر های مهم توسط مردم انتخاب گردد.
معاون دوم رئیس جمهور می پذیرد که حکومت افغانستان از آغاز تصویب قانون اساسی جدید تا اکنون موفق به برگزاری انتخابات جهت گزینش شاروال ها نشده است.
همزمان بااین، معاون دوم رئیس جمهور می گوید: تشکیل شاروالی کابل باید از نو براساس معیارهای شهری و نیاز، مورد بررسی قرار گیرد و اداره‌های بازسازی و برای طی مراحل سندها باید از شیوه‌های حکومتداری برقی استفاده صورت گیرد.
او، تاکید دارد، با جمع‌آوری درآمد‌های شهر کابل، مشکل‌های شاروالی حل خواهد شد.
این در حالیست که براساس ماده چهل و یکم قانون اساسی کشور، شاروال و اعضاي مجالس شاروالي، از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند.
اما حکومت افغانستان در بیش از یک ونیم دهه اخیر موفق به انجام این کار نشده و هنوز شاروال ها از راه رقابت آزاد و یاهم توسط حکم رئیس جمهور انتخاب می گردند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد