جنوب شرق

519
۶ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

مرکز خدمات شهری برای باشنده گان گردیز پکتیا افتتاح شد

شاروالی گردیز پکتیا برای دسترسی آسان مردم به خدمات شهری مرکز خدمات شهری را جور کرده است تا مشکلات مردم کاهش پیدا کند.
این مرکز به همکاری مالی موسسه شهر طی دو و نیم ماه با خدمات عصری و معیاری ساخته شده است.
عصمت الله خالد شاروال گردیز می گوید این مرکز در از میان برداشتن فساد و رفع مشکلات مردم موثر واقع خواهد شد.
گفته شده است که مرکز خدمات شهری ۵ غرفه عرضه خدمات دارد که با تمام وسایل و تجهیزات روز عیار شده است.
گفتنیست پیش از این در مورد ارایه خدمات این مرکز برای مردم عام سیمینار های آموزشی راه اندازی شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد