تحلیل

795
۱۴ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: کلید

مرسل ۱۴ ساله شد

مرسل همگام با مقتضیات زمان به پیش تاخت تا یک سال دیگر را به کارنامۀ درخشان خود در بخش اطلاع‎رسانی و پیکار برای تأمین حقوق زنان بیفزاید؛ هفته‎نامه‎ای که در روز هشتم مارچ، روز جهانی زن، چهاردهمین سال فعالیت‏ خود را تجلیل می‎کند.
چهارده سال قبل از امروز نشریه‎ای از سوی کلیدگروپ با نام مرسل آغاز به کار کرد. درست در روزهاییکه زنان افغان تازه جان می‎گرفتند و یک بار دیگر زنــدگی در دل اجتماع را تجربه مــی‎کــردنـــد. مــرسل در این مــدت راه‎هــای مبارزه برای به دست آوردن و تضمین حقوق و مصوونیت زنان را در پیش گرفت و لحظه‎ای هم از فعالیت دست نکشید.
مرسل در مدت کمی محبوب خانواده‎ها شد. از فضای خانواده تا مراکز تحصیلی و از آن جا تا به محل کار با زنان همگام گردید و هر آن مشکلی را که حس کرد به تصویر کشید و موفقیت‎هایی را که زنان نصیب می‎شدند، پررنگ جلوه داد.
هفته‎نامۀ مرسل در آغاز با دید خیلی مثبت و خوشبینانه به مسایل می‎نگریست و بیشتر تلاش می‎کرد زنان و دختران را برای حضور در اجتماع، تعلیم و کار تشویق کند، اما آهسته آهسته همین که احساس کرد در برابر حقوق زنان هنوز هم بی‎تفاوتی وجود دارد و زنان دست‎کم گرفته می‎شوند، لحن تندتر و اندکی پرخاشگرایانه‎تر را در پیش گرفت و پیگیرانه تلاش کرد تا به عمق قضایا برسد. این امر مرسل را واداشت تا روی گزارش‎های جدی و تحقیقیکار کند و مشکلات زنان افغان را در سطح جامعه جدی‎تر تعقیب کند.
با آن که مرسل توانست در طی چهارده سال مهمترین مسایل مربوط به زنان را تحت پوشش قرار دهد و موفقیت‎هایی هم در این زمینه داشت، اما در یکی دو سال اخیر در کنار سایر مسایل و مشکلات زنان در جامعه، به موضوع مصوونیت زنان بیشتر مکث کرد؛ مشکلی که هنوز هم وجود دارد و با گذشت هر روز حادتر می‎شود. مرسل که در هر عرصه متعهد به مبارزه برای به دست آوردن حقوق زنان در جامعۀ مردسالار و سنتی ما است موضوع عدم مصوونیت زنان را یک مشکل بزرگ اجتماعی می‎دانــد؛ چــون احساس مــی‎کـند که این مشکل همین اکنون تعداد زیادی از زنان را واداشته است که دست از کار و تحصیل بردارند و از اجتماع دوری گزینند. مرسل مصمم است که در کنار زنان نخبه و مبارز با جدیت کامل در این راستا به دادخواهی بپردازد. این امر ایجاب می‎کند تا زنان فعال افغان در کنار مرسل قرار گیرند و به این دادخواهی رنگ و رونق بیشتری بدهند.
مرسل در طول چهارده سال فعالیت رسانه‎یی خود به کار و پیکار و مبارزۀ واقعی تعدادی از زنان مبارز باورمند بوده و احساس می‎کند که این مبارزه روزی به ثمر خواهد رسید. اما با این حال، از تمام زنان افغان می‎خواهد برای به دست آوردن حقوق شان دست به دست هم داده و با مبارزه پیگیر و دوامدار برای بهبود زندگی و سرنوشت شان کار کنند. چون حاکمیت بر سرنوشت خویش و به دست آوردن حقوق در چوکات قانون، مستلزم کار و پیکار و مبارزه است.
مرسل افتخار دارد که یک بار دیگر با یک نفس تازه در راه مبارزه برای حقوق زنان در سطح اجتماع و خانواده گام به جلو می‎نهد و آرزو دارد در این راستا همکاری و هم‎یاری زنان فعال افغان را با خود داشته باشد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد