اقتصادی

982
۲۹ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: هنگامه کوهستانی

مدرنیزه سازی زراعت در افغانستان

وزارت زراعت  آبیاری و مالداري به منظور فراهم ساختن سهولت و هماهنگی های بيشتر در فعاليت ها و عرضه خدمات كلنيك هاي حيواني، كنفرانس ملي همسان سازي كلينيك هاي حيواني را در کابل بر گزار كرد تا شاید بتواند از این طریق مشکلات مالداران در کشور را مرفوع سازد.
در كنفرانسی که به همین منظور در کابل برگزار شده بود متخصصین وزارت زراعت، سكتور خصوصي و سازمان هاي كمك كننده در بخش مالداري اشتراك داشتند.
جهانگير مياخيل، رييس عمومي صحت حيواني و مالداري وزارت زراعت از ایجاد ۱۳۲۰ كلينيك صحت حيواني در كشور خبر مي دهد و مي گويد پس از اين هيچ اداره اي نمي تواند به گونه مستقل كلينيك حيوانی ايجاد كند.
به گفته میاخیل افغانستان هرچند در بخش زراعت پیشرفت های چشمگیری داشته است اما بانهم نیاز است که پس از ۳ الی ۱۰ سال دیگر در بخش تهیه و خودکفایی به گوشت مورد نیاز نیز دست یابد.
از سوي هم مالداران کشور از وجود امراض مختلف در حیوانات نگراني دارند و مي گويند تا هنوز هيچ نوع كمك در این بخش برایشان نشده است.
با اين حال محمد ابراهيم فروتن، آمر وقايه و كنترول امراض وزارت زارعت؛ از موجوديت دوا های وافر جهت تداواي حيوانات در تمام كلينيك های حیوانی کشور خير مي دهد و مي گويد مالداران با مراجعه به این کلینیک ها مي توانند بیماری حیوانات شان را تداوی کنند.
آمار های ارايه شده از سوي وزارت زراعت آبياري و مالداري نشان مي دهد كه در حال حاضر بيش از ۸۰ درصد شهروندان كشور كه در روستا ها زندگي مي كنند شغل مالداري دارند و از همین طریق امرار معیشت می کنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد