اجتماعی

1530
۱۴ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: هارون بشردوست

قیمت بست های معلمی در پروان حق الزحمه ۲۵ هزار افغانی، دایمی ۷۰ هزار افغاني

فساد در معارف پروان روند استخدام معلمين را به چالش کشانده است.
شماری از جوانان ادعا دارند که برای استخدام آنان به عنوان معلم در مکاتب پروان پول اخذ شده است اما می گویند با آنهم به حیث معلم در مکاتب جذب نشده اند و پول شان نیز دوباره پرداخت نشده است.
جمشید یکی از این جوانان در پروان است که ۲۵ هزار افغانی را برای گماشته شدنش منحیث معلم حق الزحمه ای به یکی از مسولان معارف پروان پرداخت کرده است اما باوجود پرداخت این مقدار پول بازهم صاحب وظیفه نشده است.
جمشید می گوید مثل خودش دها جوان دیگر را سراغ دارد که پول پرداخته اند اما موفق نشده اند که در مکاتب پروان به حیث معلم گماشته شوند.
در این میان غوث الدین نیز جوان دیگریست که می گوید برای معلم شدن در مکاتب پروان از وی ۷۰ هزار افغانی تقاضا شده تا دریکی از مکاتب بحیث معلم رسمی مقرر گردد.
شکایت های و حکایت های زیادی در این مورد در پروان وجود دارد و جوانان زیادی اند که درد این مشکلات را بردوش کشیده اند، در سوی دیگر یک جوان تحصیل کرده به نام شبیر احمد می گوید در یکی از بست های ریاست معارف امتحان داده است اما برای کامیاب شدنش از وی پول تقاضا کرده اند.
با این همه زلمی شهید ریس معارف پروان موجودیت این همه فساد و مشکلات جوانان تحصیل کرده را در معارف این ولایت تایید می کند و می گوید” برخی اشخاص وجود دارد که از اشتراک کننده گان پروسه جذب معلمین رشوت اخذ می کنند اما در کمیته امتحانات هیچ نوع مشکلی برای جذب معلمین وجود ندارد.
با این همه شماری از شهروندان پروان به کلید گفته اند که سر آغاز همه بدبختی و مشکلات رشوه ستانی در معارف از معارف شهر و باند های که در این اداره تشکیل شده است منشع می گیرد ، چنانکه گفته اند شخصی بنام عطا محمد متین آمر معارف شهر ضمن اینکه از جذب معلمان رشوت می گیرد از معاش کارمندان حق الزحمه و مقطعی اداره معارف شهر نیز پول هنگفتی را جمع آوری می کند.
این همه اتهام ها را با آقای متین آمر معارف شهر در پروان در جریان گذاشتیم وی اما مشکلات در جذب معلمین در پروان را تائید می کند اما در اداره خودش را نمی پذیرد.
شکایت ها و نگرانی های پیهم جوانان تحصیل کرده در پروان از بابت جذب شان به حیث معلم و موجودیت فساد در روند مقرری های معلمین را با مقام ولایت پروان شریک ساختیم مقام های محلی در پروان موجودیت فساد در نهاد های تعلیمی و دیگر نهاد ها را می پذیرند اما می گویند برای جلوگیری آن به همکاری جدی مردم نیاز است.
شاه ولی شاهد معاون والی پروان در این مورد می گوید تا اکنون کسی به اداره ولایت مراجعه نکرده که از  این موضوع شکایت کند و ما قضیه را بررسی کنیم.
این در حالی است که باشندگا ن و جوانان تحصیل کرده ولایت پروان همواره از فساد در نهادهای دولتی و استخدام افراد به اساس روابط و رشوت شکایت داشته اند.
از این گزارش و شکایت ها چنین بر میاید که دیگ بی سرپوش معارف پروان آلوده و آغشته به فساد و مشکلات است و مسوولان محلی و مقام ولایت برای اقدام با آن منتظر اند تا شکایت رسمی مردم را دریافت کنند.
در سوی دیگر جوانانی که با هزار مشکل برای تحصیل هزینه های زیادی را متحمل شده اند اکنون باید برای استخدام شان در نهاد های دولتی و حتا به حیث معلم موقتی پول هنگفتی را پرداخت کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد