اقتصادی

1539
۲ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: هنگامه کوهستانی

قرارداد ساخت بند کمال خان به ارزش نزدیک به ۸۰ ملیون دالر امضا شد

وزارت انرژی و آب، قرار داد کار ساختمانی بند کمال خان در ولایت نیمروز را با شرکت‌های خصوصی امضا کرد.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، ساخت بند کمال خان را گام مهمی در راستای بند سازی و مهار آب‌های کشور دانسته، تکمیل شدن آن را موجب زنده شدن دوباره شهر زرنج عنوان می‌کند.
وزیر انرژی و آب، گفت: “بند کمال خان آرزوی دیرینه ایست که اکنون به محقق شدن نزدیک است.”
در همین حال، عثمانی، عقد این قرار داد را برای افغانستان مهم خوانده، می‌گوید: “ارزش این قرار داد بیشتر از ۷۸ ملیون دالر امریکایی است که با (شرکت ساختمانی آسیا بنا) از افغانستان و شرکت‌های پیمتیکا و سرول از کشور ترکیه قرار داد شده‌است.”
از سوی هم، وزیر انرژی و آب، تطبیق بند کمال خان و معاهده هلمند را بخشی از برنامه فراگیری وزارت انرژی و آب برای مدیریت منابع آبی از جمله آب‌های فرامرزی کشور گفته، تاکید می‌کند که، تمام فعالیت‌های این وزارت در بخش آب را در سه محور استراتیژیک تنظیم و منسجم کرده‌اند.
وزارت انرژی و آب، می‌گوید: طرح اولیه بند کمال خان در سال ۱۹۷۰ – ۱۹۶۴ از سوی شرکت آیکو به روی دریای هلمند آغاز و تکمیل گردید، اما به دلیل جنگ در کشور، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشت و متوقف شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد