صداي مردم

899
۱۲ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

غنی : از پاکستان صلح نمیخواهیم با پاکستان صلح میخواهیم

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد