خبرهای داخلی

616
۲۹ دلو ۱۳۹۵
نویسنده:

در ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزابِ جوزجان عملیات تصفیوی راه اندازی نشده است

برای سرکوب گروه‌های مخالف مسلح دولت در ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزاب جوزجان تا کنون عملیات نظامی راه اندازی نشده است.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان دلیل عدم انجام عملیات در این ولسوالی‌ها را وارد شدن آسیب به  غیرنظامیان باشنده این ولسوالی‌ها عنوان می کند و می گوید:” که،در صورت راه اندازی شدن عملیات نظامی احتمال دارد بیشتر باشنده‌های درزاب و  قوش تپه از خانه‌های شان متواری شوند”.
آقای رضا تاکید دارد که،اما مقام‌های نظامی و محلی جوزجان برای راه‌اندازی عملیات تصفیوی در این ولسوالی‌ها به دولت  مرکزی مکرراً درخواست فرستاده اند و امیدوار اندتا مسئولان حکومت مرکزی طی یک پلان وسیع دستور راه اندازی عملیات در این ولسوالی‌ها را قبل از گرم‌شدن هوا صادر کنند.
ولسوالی‌های قوش‌تپه و درزاب جوزجان از بخش‌های ناآرام این ولایت اند که گروه‌های مخالف مسلح دولت چون طالبان و داعش در ا ین  ولسوالی‌ها حضور و فعالیت دارند.در تازه ترین موارد، یک هفته پیش داعشیان شش کارمند کمیته جهانی صلیب سرخ را در ولسوالی قوش‌تپه جوزجان تیرباران  کرده ودوتن شان را با خود بردند که تا کنون از سرنوشت شان خبری در دست  نیست.
در همین‌حال روز چهارشنبه همین هفته نیز ۵۲ دهقان باشنده ولسوالی درزاب از سوی طالبان ربوده شدند اما دوباره رها گردیدند.
گفتنیست که چندی پیش والی جوزجان به کابل آمده بود و در مورد راه اندازی عملیات تصفیوی در ولسوالی های قوش تپه و درزاب جوزجان با مقام های دولت  مرکزی دیدار و گفتکو کرده بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد