سینما

771
۲۱ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: صمدعلی نوازش

علاقه سیرت به نقش عاشقانه

قیس سیرت، هنرپیشه جوان کشور که در تمام فلمهایش در نقشهای منفی ظاهر شده است، میگوید بسیار علاقه دارد در نقش عاشقانه بازی کند. این که چرا وی علاقمند بازیگری در نقش عاشقانه میباشد، میگوید: «من کسی هستم که عاشق شدن را عملاً در زندگی خودم تجربه کرده و میتوانم نقش یک عاشق واقعی را در فلم به خوبی بازی کنم.»
او در عین حال طرفدار انعکاس واقعیتهای جامعه افغانستان در سینما میباشد و از فلمسازان میخواهد مطابق به فرهنگ و واقعیتهای جامعه فلم بسازند. قیس سیرت میگوید: «از سینماگران کشــور خــود مـیخــواهــم، تلاش کنند مطابق به اوضاع خود کشور شان سناریو بنویسند، در انتخاب چهرهها مطابق به سناریو عمل کنند و در صحنه‎سازیها فرهنگ خود ما را مدنظر بگیرند.» او مثال میدهد که ما نمیتوانیم دختری را از اروپا بیاوریم و از او بخواهیم در نقش دختری بازی کند که در تنور نان میپزد!
سیرت در عین حـال معتـقــد اســت کــه آنچه در فلمهای افغانی پیرامون زندگی مـردم افغانستان انعــکاس مــییابد، با زندگی واقعی مردم بسیار فاصلــه دارد، زیـــرا از نظــر او، محدودیتها و مشکلاتی که دامن‎گیر خانوادهها در کشور است، به ندرت میتوان در فلمها آن را مشاهده کرد.
قیس سیرت به عنوان بازیگری که حدود ده سال در عرصۀ سینما در کشور کار کرده است، میگوید با هر فلمسازی که تاکنون کار کرده، همه او را در نقش منفی موفق تشخیص داده‎اند و او نیز در این بخش تجربه زیادی کسب کرده و نقشهای منفی را بسیار به خوبی پیش میبرد. وی میگوید: «وقتی کارگردان تشخیص دهد که چهرهام به کدام نقش میخواند، من دیگر اعتراضی ندارم.»
ایــن هـنــرپیشه جوان در قدم اول بازیگری را از تیــاتـر آغـاز کــرده و بــار اول در فلـمـی با نام «بازی سرنوشت» از داکتر مهدی نقش ایفا کرده است. از دیگر فلمهایی که قیس سیرت در آن‎ها نقش بازی کرده است، این فلم‎ها را می‎توان نام برد: «ولگرد» از بصیر مجاهد، که جدیداً تکمیل شده و قرار است تا سال جدید به نمایش برود، «محـافــظ» از نورمحمد نوری، «هدف سیاه» از مسعـود هاشــمــی که قیس سیرت در آن نقش یک فرد پاکستانی را بازی کرده ولی میگوید، از بازی در نقش یک پاکستانی پشیمان است. همچنان وی در قسمتهای اول فلم «سلطان» به کارگردانی بصیر مجاهد، نیز به عنوان یک خلاف‎کار ظاهر شده است. در حال حاضر، او مصروف تهیه فلم «فیس» است که به گفته خودش در حدود ۴۰ درصد کار این فلم پیش رفته است.
قیس سیرت خودش نیز سناریوی فلمی را تهیه کرده و میخواهد یک فلم عاشقانه بسازد. اما او در جستجوی یک بازیگر زن است که تاکنون نتوانسته بازیگر دلخواهش را بیابد؛ بازیگری که بتواند در نقش مرکزی این فلم بازی کند.
این هنرپیشه جوان کشور میگوید نام این فلم را «تلک عشق» نهاده و در حدود نصف بودجه ساخت آن را نیز فراهم کرده است. به گفته خود قیـس سیــرت، فلــم مــورد نظر وی روی زندگی جــوانی مـیچــرخــد کــه در دام عشق نافرجـام افتــاده و زندگیاش را از دست میدهد. البته قیسسیرت داستان این فلم را از زندگی شخصی خودش تهیه کرده که به گفته خودش، او عاشق شدن را عملاً تجربه کرده است.
این هنرپیشه با توجه به علاقه زیادی که به سینما دارد، میگوید تاکنون هرگونه نقشی که برایش پیشنهاد شده، وی آن را پذیرفته است. با توجه به این که وی همیشه بازیگر نقش منفی بوده است، میگوید که نقش منفی نیاز به اکشنهای زیاد دارد و گاهی صدمات جسمی متوجه هنرپیشه میشود: «ولی من با آن که بارها در صحنههای بازیگری صدمات سطحی دیده‎ام، اما حاضر نشده‎ام صحنه بازیگری را متوقف کنم.»
از نظر این هنرپشه جوان، یک هنرپیشه برای هر نقشی باید از قبل آمادگی بگیرد. او خودش زمانیکه از فلمسازان  پیشنهاد بازیگری دریافت میکند، در قدم اول دیالوگها را مرور کرده و بعد برای بازیگری آمادگی میگیرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد