خبرهای داخلی

737
۲۰ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: الیاس ابدالی

طرح برشنا برای وصل خانه‌های مردم به انترنت از طریق شبکه لین برق

شرکت د افغانستان برشنا اعلام کرد که بزرگترین دست آورد این شرکت در زمینه ایجاد خدمات انترنتی از طریق لین‌ موجوده برق برای خانه‌های مردم در حال تحقق است.
در اطلاعیه شرکت برشنا آمده است که این طرح با در نظرداشت تجارب مؤفق سایر کشور‌ها قرار است به گونه گسترده در سراسر کشور تطبیق و از مزایایی مفید آن شهروندان مستفید گردند.
برشنا می گوید که با تطبیق این طرح زمینه افزایش درآمد و ایجاد تکنولوژی نو را در کشور مساعد می سازد.
در اطلاعیه گفته شده:” با تطبیق این طرح قادر خواهیم بود که به گونه معیاری بدون لین و مصرف اضافی از طریق شبکه موجود برق، انترنت را به کلیه خانه‌های شهروندان خود منتقل سازیم.”
برشنا در حال حاضر آماده طی مراحل پروسه تدارکاتی این طرح بوده و قرار است برای تطبیق آن به سرمایه گذاری سکتور خصوصی گذاشته شود.
حصول درآمد هنگفت برای برشنا بابت حق الکرایه بدون هیچگونه مصارف اضافی، حق دسترسی به انترنت سریع و رایگان برای کلیه دفاتر و شعبات د افغانستان برشنا شرکت در مرکز و ولایات، ایجاد و تطبیق تکنولوژی نو و کم سابقه در سطح جهان، انتقال آسان و سریع انترنت به کلیه خانه‌های مردم افغانستان از طریق لین برق، ایجاد درآمد غیر مستقیم برای دولت از طریق دریافت عواید مالیاتی استفاده از انترنت، بهبود سطح زندگی مردم و انتقال انترنت به نقاط عدم دسترس به انترنت و بهبود تجارت و شغل‌های آنلاین از مزایای عمده این طرح عنوان شده است.
این در حالیست که تا کنون چندین کمپنی خدمات انترنتی علاقمندی شفاهی خود را برای تطبیق این طرح نشان داده و زمینه پیشبرد بهتر آن را مساعد ساخته است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد