گزارش ها

397
۱۸ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

طالبان مسئول ۷۵ درصد کشتار غیر نظامیان

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد