جنوب شرق

671
۱ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده: ابراهیم مهدوی

طالبان سه فرد ملکی را در غزنی تیر باران کردند

مسئولان امنیتی درغزنی می گویند که سه فرد ملکی د رقریه رباد ولسوالی ده یک غزنی از سوی طالبان تیرباران شدند.
دفترمطبوعاتی اردوی ملی مستقر درغزنی با نشر خبرنامه گفته است که شب گذشته این سه جوان هنگام کشته شدند که برای ادای نماز به مسجد رفته بودند و پس از ادای نماز و هنگام بیرون شدن از مسجد از سوی گروه طالبان تیر باران شدند.
مسئولان اردوی ملی می گویند که این افراد هیچ ارتباطی با دولت نداشتند. اما خبرنامه گفته است که گویا این افراد به دلیل نداشتن ریش و متهم بودن به استخبارات دولت کشته شده اند.
گروه طالبان تاهنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد