خبرهای داخلی

1386
۲۱ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

” طالبان در ولایت بدخشان گودی های کودکان را سر بریدند”

طالبان در مکتب قریه بازگیر ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان، گودی های کودکان را سر  بریدند.
دفتر رسانه های والی بدخشان، امروز با ارسال خبرنامۀ به کلید گفت:”این قریه که چند روز پیش به تصرف طالبان در امده بود، افراد مسلح مربوط به این گروه از  مکتب قریه یاد شده  به حیث سنگر استفاده کرده و تمام وسایل از جمله وسایل تفریحی کودکان را تخریب  و گودی ها را سریده اند.”
در خبرنامه گفته شده است که، این گروه به تعداد ۲۰۰ تخته کمپل و سایر البسۀ باشندگان قریه بازگیر را با خود برده و ساکنان محل را تحت فشار قرار داده اند که مصارف  آنان را تامین کنند.
این قریه که دیروز به کنترول دولت در آمده است، باشندگان آن در دیدار با احمد فیصل بیگ زاد والی بدخشان گفته اند که از نظامیان کشور شان حمایت می کنند و طالبان یک گروه مخرب و ترویست هستند که به هیچ کس رحم ندارند.
با این حال، گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
این در حالیست که دو هفته پیش ولسوالی زیباک این ولایت بدست طالبان سقوط کرد و پس از آن این گروه به هدف سقوط ولسوالی اشکاشم نیز بالای این ولسوالی حمله کردند و چندین قریه ان را به تصرف خود در آوردند.
هر چند مقام های امنیتی از راه اندازی عملیات به هدف پس گیری مناطق از دست رفته در بدخشان خبر می دهند؛ ولی نیروهای امنیتی افغان تاکنون موفق به پس گیری تمام این مناطق نشده اند و به گفتۀ نمایندگان مردم در شورای ملی این عملیات بسیار با کندی به پیش می رود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد