جنوب

92
۱۶ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

صدر اعظم بریتانیا وارد هلمند شد

کلید * شانزدهم حوت ۱۳۸۸

گوردون براون، صدراعظم بریتانیا ديروز شنبه در یک سفر از پیش اعلام نشده وارد ولایت هلمند شد و با سربازان بریتانیایی دیدار کرد.

براون در حالی وارد این منطقه آشوب زده شده که تا چند روز پیش بزرگترین عملیات ناتو ظرف هشت سال اخیر برای یک ماه در همین ولایت جریان داشت.

با این حال این سفر با مرگ یک سرباز بریتانیایی که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده ای شدیدا زخم برداشته بود همراه شد و رقم تلفات اردوی بریتانیا در افغاننستان را به ۲۶۹ تن رساند.

با این وجوود صدر اعظم بریتانیا می گوید، سربازان بریتانیایی به زودی موترهاي  نظامی پیشرفته و وسایل بیشتر کشف ماين های کنار جاده ای دریافت خواهند کرد.

مخالفان دولت بریتانیا معتقدند دلیل اصلی تلفات نیروهای این کشور در افغانستان نبود وسایل پیشرفته برای حفاظت سربازان در برابر ماين های کنار جاده ای بوده است.

این درحالیستکه صدراعظم بریتانیا که کشورش در اواخر ماه جنوری، میزبان کنفرانس لندن درباره افغانستان بود، تاکید کرده است، جامعه جهانی در کنار حمایت از طرح مذاکره با طالبان ماشین جنگی طالبان را در هم خواهد شکست.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد