اجتماعی

888
۲۵ جدی ۱۳۹۵
نویسنده: معروف عطایی و حارث شریف

سوء استفاده از اطفال کارگر در هرات

مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‎گویند که هم اکنون نزدیک به ۸ هزار طفل در این ولایت مصروف کار اند که حدود ۴۰ درصد آن‎ها را دختران تشکیل می‎دهند. محمدنعیم صابر، مسوول بخش تأمینات اجتماعی این ریاست، در گفتگویی با کلید، از ثبت ده‎ها مورد سوء استفاده از اطفال کارگر ابراز نگرانی کرد و افزود که در هرات، در هر ماه، حدود سه مورد سوء استفادۀ جنسی تنها از دختران کارگر صورت گرفته است. وی تصریح کرد که موارد سوء استفادۀ جنسی از اطفال کارگر در هرات، شامل زنا، اقدام به زنا، لمس و موارد دیگر می‎شود.
مسوول بخش تأمینات اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی هرات، همچنان از وضعیت وخیم اطفال کارگر در ولسوالی‎های هرات، به‎ویژه ولسوالی کهسان، سخن گفت و بیان داشت در حال حاضر صدها طفل در بندر اسلام قلعه مصروف کار اند.
با آن که مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات ادعا دارند در سال جاری به همکاری نهادهای مختلف توانسته‎اند برای ۶۰۰ طفل کارگر بیجاشدۀ داخلی، صنف‎های آموزشی راه‎اندازی کنند، اما عبــدالقــادر رحیمی، رییس کمسیون مستقل حقوق بشر ولایت هرات، این برنامه‎ها را برای حمایت از اطفال بیجاشده بسنده ندانسته و تأکید دارد برای رفع مشکلات آن‎ها در این ولایت نیاز به اقدامات جدی بیشتری است. وی در گفتگویی با کلید، از وضعیت بد اطفال در هرات ابراز نگرانی کرد و خاطر نشان ساخت که به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده‎ها، هم اکنون بیش از ۷ هزار طفل در هرات علاوه بر این که از حقوق اولیۀ شان محروم اند، مصروف کارهای شاقه هستند.
با این حال، شمــاری از شهـرونــدان هرات، از وضعیت اطفال کارگر و روی سرک در این ولایت ابراز تأسف میکنند و دولت و خانواده‎ها را در راستای فراهم‎سازی زمینه‎های آموزشی و تفریحی برای این اطفال بی‎توجه می‎دانند. این شهروندان تأکید دارند به دلیل تداوم این بی‎توجهی‎ها، اطــفال روی سرک مورد سوء استفادۀ جنسی قرار گرفته و بعضاً به تکدی‎گری نیز مجبور میشوند.
شماری از اطفال کارگر روی سرک عمده‎ترین مشکلات زندگی خود و خانواده‎های شان را فقر اقتصادی بیان می‎کنند. این اطفال از دولت می‎خواهند برای شان کمک نماید تا آن‎ها بتوانند به جای کار، درس بخوانند.
یک تن از اطفال کارگر روی سرک که بوت رنگ میکند، می‎گوید روزانه ۵۰ تا ۶۰ افغانی عاید دارد. وی افزود به دلیل فقر اقتصادی خــانــواده‎اش نتــوانســـته است به مکتب برود.با این حال، محمدرفیق شهیر، رییس شورای متخصصان هرات، به این باور است که فعالیت نــهادهـــای حمایت از حقوق اطفال و دولــت در راستــای رفع مشکلات اطفال و دسترسی این قشر به حقوق ابتدایی شان چندان مؤثر نبوده و باید توجه بیشتری به این قشر جامعه شود.
این در حالی است که مسوولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات می‎گویند در سه سال آینده قرار است برای نزدیک به ۵ هزار طفل کارگر روی سرک در این ولایت، زمینه‎های آموزش و فراگیری حرفه‎ را فراهم کنند. به گفتۀ آن‎ها، با آموزش اطفال کارگر و اشتغال آن‎ها در کار‎های مناسب در آینده، وضعیت اقتصادی خانواده‎های این اطفال نیز بهبود خواهد یافت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد