جنوب

626
۱۰ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

سامان آلات طبی برای قابله های محلی در ولایت کندهار کمک شد

ریاست صحت عامه ولایت کندهار ار طریق برنامه حمایت برای قابله های محلی در این ولایت سامان آلات طبی کمک کرده است.
شمار این قابله ها که برایشان سامالان طبی کمک شده به هفت تن میرسد که گفته میشود این سامان برای آنان کمک خواهد کرد تا از مرگ و میر مادران هنگام ولادت جلوگیری کنند.
محمد عظیم زمریال رییس صحت عامه ولایت کندهار به کلید می گوید : این کمک ها بخاطر صورت گرفته است که مرگ و میر مادران اخیرن در این ولایت بیشتر شده است.
وی می افزاید که قابله های محلی به چنین سامان آلات طبی نیاز داشتند.
از سوی دیگر قابله های که این سامان آلات طبی را دریافت کرده اند با اظهار خوشی می گویند به چنین وسایل سخت نیاز داشتند.
این در حالیست که پیش از این همواره قابله های محلی از نداشتن وسایل و امکانات در مناطق دور افتاده شکایت کرده بودند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد