تحلیل

734
۱۶ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: کلید

سازمان ملل متحد و نشست منطقه‎یی صلح

سفـر چهــار روزه‎ میــروسـلاوینچـا، معـاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور سیاسی به افغانستان و دیـدار او بـا مقــام‎های ارشــد حکــومت از جـملــه رییسجمهور، رییس اجـرایــی و ســرپرست وزارت خارجه، بحثی را گشود که این سازمان در نظر دارد تا یک نشست منطقه‎یی پیرامون افغانستان برگزار نماید. طرح این مسأله می‎تواند مساعدت بزرگی از سوی این سازمان برای تأمین امنیت و ثبات کشور باشد. زیرا براساس موافقتنامه بن، سازمان ملل متحد برای صلح و امنیت و استقرار نظام سیاسى جدید در افغانستان وظیفه مهم و جدی دارد. از جمله می‎توان به مواردی اشاره کرد که در متن موافقتنامه بن و ضمیمه دوم آن به این وظایف اشاره شده است.
تلاش براى حفظ و تضمین حاکمیت ملى، تمامیت ارضى و وحدت ملى در افغانستان، جلوگیرى از مداخلات خارجى در این کشور، کمک به بازسازى و نوسازى افغانستان، شرح و بسط وظایف اعضاى اداره موقت، کمک به تأسیس و فعالیت کمسیون‏هاى پیشبینى شده در این موافقتنامه، بازسازى و اصلاح مستقیم قضایى و ادارى، انجام اقدامات لازم براى ادغام نیروهاى جهادى در نیروى نظامى و پولیس ملى، آمارگیری از تعداد نفوس کشور و ولایت‎ها و نظارت بر انتخـابات عـمـومى از مواردی است که در لایحه وظایف این سازمان در موافقتنامه بن درج شده است. علاوه بر آن، مبارزه با تروریزم و جلوگیرى از تولید و ترانزیت مواد مخدر، رهبرى نیروهاى امنیتى حافظ صلح در سال‎های گذشته و تأسیس پولیس و اردوى ملى و آموزش آن‎ها نیز از مسوولیت‎های نظارتی این سازمان ذکر شده است.
براساس موافقتنامه بن، سازمان ملل متحد وظایف و کارکردهاى یادشده را با تقاضاى طرف‎های درگیر در منازعه افغانستان و به‎ویژه رهبران و نمایندگان احزاب جهادى، به عهده مى‏گیرد. برخى از این وظایف آن چنان اهمیت جدى دارد که سازمان مذکور را در صدر تحولات سیاسى و اجتماعى افغانستان قرار داده و پایه‎گذار نظم سیاسى جدید پس از طالبان مى‏سازد. ایجاد کمسیون‏هاى مهم برای پى‏ریزى نظم سیاسى با همکارى مادى و فکرى این سازمان انجام مى‏پذیرد و حتا شناسایى نیروهاى کارآمد، متخصص و مسلکى که شایستگى استخدام در وزارتخانه‏ها را داشته باشند، با مشورت این سازمان انجام مى‏شود.
خلاصه این که براساس موافقتنامه بن، سازمان ملل متحد و نهادهاى تابع آن، نقش کلیدى و مهم در تحولات سیاسى و اجتماعى افغانستان پس از طالبان، به عهده گرفتند. از جمله موارد سرنوشت‎ساز این بود که براساس موافقتنامه بن، سازمان ملل متحد مؤظف شد تا بر همه مراحل فرایند صلح در افغــانستـان نظارت کند و برای استقــرار صلـح و امنیـت بر مبنـاى عدالت، اسلام، دموکراسى و پلورالیزم سیاسی با افغان‎ها همکارى کند. با این وجود و با توجه به بیش از چندین دهه بحران و وجود ذهنیت منفى و بى‏اعتمادى بین احزاب و جریان‏هاى سیاسى و قومى، بی‎تردید نقش نظارتى سازمان ملل متحد و یوناما از اهمیت خاصى برخوردار بوده و می‎باشد. بنابراین، اگر این سازمان در صدد جلب توجه مجامع منطقه‎یی و جهانی در جهت اعتمادزایی و اعتمادسازی میان دولت افغانستان و مخالفان آن باشد، تأثیر به سزایی در آوردن ثبات و تأمین امنیت خواهد داشت. اما شرط این ایفای مسوولیت آن است که نقش سازمان ملل به صورت منصفانه‏‎، بی‎طرفانه و به دور از هرگونه دخالت انجام شود. کما این که دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان در گذشته نیز چنین نقشی را ایفا کرده است. این دفتر براساس قطعنامه شوراى امنیت و برای پیگیرى مسایل افغانستان تشکیل شد. یوناما پس از موافقتنامه بن تا زمان برگزارى انتخابات‎های مختلف، نقـش مؤثــر و فعالــى را در عرصه‏هاى سیاسى- اجتمــاعى افغانستان ایفا کرده است. در مجموع، این دفتر به نماینــدگــى از سازمان ملل متحد نقش نظارتى، میـانجـی‎گـرى، تدارکاتى و پشتیبانی در تحولات افغانستان داشته است.
در نهایت این که یوناما به طور مستقیم مسوولیت اطلاع‎رسانــى و دانــش‎افزایـی به مردم در زمینه قانــون اساســى و مسایل حقوقى را نیز به عهده دارد و مســوولیت دارد تــا همــگـان را از حقوق شهروندی شان آگاه سازد. این دفتر  می‎تواند در جلب نظر کشورهاى پشتیبان و جامعه بین‏المللى نیز نقش فعال ایفا نموده و تلاش نماید تا از این رهگذر، زمینه و بستر مناسب صلح، ثبات و توسعه افغانستان را فراهم سازد. بنابراین، انتظار می‎رود تا سازمان ملـل در ایــن تصمیـم خود جدی بوده و برای بـرگــزاری نشسـت منطقه‎یـی پیــرامون صلح افغانستان، گام‎های جدی‎تری بردارد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد