فرهنگ و هنر

7500
۳ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: صمدعلی نوازش

زن شجاعی که نمی‌خواهد مردانه باشد

معمولاً در اجتماع، زنان شجاع، فعال و اجتماعی، با صفت “مردانه بودن” توصیف می‎شوند، در حالی که خود این زنان با این نوع توصیف موافق نیستند. آنان می‎گویند که شجاعت و اجتماعی بودن، ویژگی‎هایی نیست که تنها در مردان موجود باشد، بلکه زنان نیز می‎توانند شجاع و اجتماعی باشند و باید با صفات زنانه شان شناخته شوند.
تمنا جهش را میتوان الگوی خوبی از این گونه زنان معرفی کرد، زیرا وی هم در زندگی شخصی و هم در روابط اجتماعی‎اش، با نابسامانیها و خطرات گوناگونی مواجه شده و با شجاعت از آنها عبور کرده است.
تمنا جهش، خبرنگار و رییس سازمان جهش، با آن که تأیید میکند برای پیشرفت و بهبودی در زندگی زنان، مردان نقش عمده را بازی میکنند و از طرفی هم در سالهای اخیر، زنان افغان شاهد تغییرات در طرز دید مردان بوده‎اند، اما به گفته او این تغییرات ذهنی مردان تاکنون در بیرون از خانه بوده و باید تلاش شود که دید مردان در داخل خانهها نیز تغییر کند. او میگوید: “زنان نباید به مردانه بودن افتخار کنند، بلکه باید به زنانه بودن خود افتخار کنند. در خانواده ها مردان نباید خود را بر زنان تحمیل کنند، به همین شکل زنان هم نباید خود را بار دوش احساس کنند. هم مردان و هم زنان هر کدام ویژگیهای خدادادیی دارند که هر کدام به جای خودش زیبا است.”
تمنا جهش در سال ۱۳۷۳ در منطقه چنداول شهر کابل به دنیا آمده و دوره مکتب را در لیسه زرغونه در همین شهر به پایان رسانیده است. به گفته خودش، وی در سال ١٣٩٢هجرى خورشیدى از صنف دوازدهم فارغ و با شركت در امتحان کانکور در رشته ژورنالیزم کامیاب شده است. وی اما می‎افزاید که بنابر مشکلات خانوادگی نتوانسته تحصیلاتش را در این رشته ادامه دهد. با آن هم، خانم جهش بعد از مدتی، موفق میشود تحصیلاتش را در یکی از پوهنتون های خصوصی با نام “پوهنتون افغانستان” در رشته روابط بین‎الملل دنبال کند.
خانم جهش میگوید در سن ۱۴ سالگی براساس مصلحت خانواده ازدواج کرده است؛ زمانی که شناخت درستی از ازدواج نداشته است. اما او اکنون از زندگیاش راضی است و میگوید یک زن خوش‎چانسی بوده که ازدواج زیر سن برایش پیامدهای ناگوار نداشته است.  خانم تمنا جهش تاکنون دو فرزند پسر به دنیا آورده که اکنون هر دوی آن‎ها نزد پدر شان در انگلستان به سر میبرند. به گفته خانم جهش، شوهر وی بنابر مشکلات امنیتی که در کشور داشت، به انگلستان پناهنده شده است.
خانم جهش شاید جوانترین مادری است که با مشکل دوری از فرزندانش کنار آمده و اهداف درازمدت زندگی‎اش را دنبال میکند. او میگوید: “چیزی که در حال حاضر مرا میآزارد، دوری از فرزندانم است، اما به خاطر تحصیلات و اهدافی که دارم، حاضرم دور از شوهر و فرزندانم زندگی کنم. در کنار تحصیلات، تلاش دارم صدای زنان افغان را بلند کنم و در آینده نماینده واقعی زنان کشورم باشم.” تمنـا جهــش به عنــوان رییــس ســازمان جــهش – ســازمــانــی کــه بــرای زنان، کودکان و صلح در کشور فعالیت دارد – میخواهد در راستای تقویت و توانمندسازی زنان و کودکان افغان فعالیتهای گسترده‎ای داشته باشد. به گفته وی، این سازمان از مشکلات زندگی زنان گزارش تهیه میکند و آن را به سفارت‎خانههای خارجی و سازمانهای خیریه ارایه میدهد. مرکزیت این سازمان، در حال حاضر، در ولایت هرات است و در حدود ۴۸ نفر عضو دارد، که از سوی چهار نفر اداره می‎شود. رییس این سازمان میگوید تاکنون نتوانسته برای نهادش از دولت و دونرهای بین‎المللی پروژه بگیرد، اما تلاش دارد در آینده روی پروژههای خیریه کار کند.
تمنا جهش میافزاید که فعالیتهای سازمان جهش تا چندی پیش محدود به زنان بود، اما اکنون تغییراتی در ساختار و اهداف این سازمان ایجاد شده و قرار است بعد از این با اهداف وسیع‎تری فعالیت کند. این فعال زن، دید خوشبینانه نسبت به زندگی زنان دارد و میگوید بسیاری از مشکلات زنان افغان امروزه حل شده است: “زنان افغان امروز زنان دیروز نیستند، بسیاری مرزها را شکسته‎اند، دیگر وظیفه زنان افغان در خانه‎نشستن و طفل به دنیا آوردن نیست، زنان در رسانه‎ها، در شفاخانهها، مکتب‎ها، پوهنتونها و ساختار دولت حضور یافته‎اند. من به عنوان یک عضو جامعه افغانستان نسبت به تغییر وضعیت زندگی زنان خوشبین هستم.”
تمنا جهش برای مشکلات زنان افغان نه تنها از طریق سازمان جهش تلاش می‎كند، بلكه نزدیک به شش سال است که فعالیت رسانهیی دارد و به عنوان یک خبرنگار فعال در سطح بین‎المللی صدای زنان افغان را بلند میکند. به طور مثال، این خبرنگار زن، گزارشی را در مورد زنان پولیس تهیه کرده که در چندین کشور منتشر و تقدیر شده است. تمنا جهش در این گزارش زوایای مثبت زندگی زنان افغان را در ۹ دقیقه انعکاس داده است. این گزارش در مورد فعالیتهای چهار زن افغان است که مسلک آن‎ها پیلوتی، داکتری، پولیسی و انجنیری میباشد. خانم جهش در این گزارش نشان میدهد که در افغانستان در کنار تمام بدبختیها، زندگی نیز جریان دارد و مردم میتوانند به خوبی کار کنند.
تمنا جهش به عنوان رییس سازمان جهش و یک فعال مدنی، در سفرهایش به خارج از کشور متوجه شده است که مردم دنیا نسبت به زنان افغان یک نوع برخورد ترحم‎آمیز دارند و فکر میکنند که زنان افغان مظلوم اند. این مسأله باعث شده که وی زوایای مثبت زندگی زنان افغان را در گزارشهایش دنبال کند و به دنیای خارج نشان دهد که در افغانستان نیز زنان اگر بخواهند میتوانند خوب زندگی کنند و پیشرفتهای خوبی داشته باشند.
این گــزارش تمنــا جهــشکــه بــه کمـک تلویزیون خصوصی میترا تهیه شده، بازتاب گسترده‎ای در دیگر کشورها داشته است که از جمله از تلویزیون ملی چین، فاکس ترکیه، چلسی لندن، در امریکا و چند رسانه دیگر بین‎المللی به نشر رسیده است. همچنان خانم جهش بــرای ایــن گــزارش از طرف بانوی اول چین مدال افتخار گرفته است.
علاوه براین، گزارش تمنا جهش در جمع گزارشهای برتر “پنج قاره کهن” کاندید شده و از بین ۱۴۱ گزارش توانسته است مقام دوم را کسب کند. خانم جهش برای بازتاب این گزارش به ۹ کشور دنیا سفر کرده است. او میگوید: “قسمت دوم این گزارش قرار است به همکاری تلویزیون پیشگام تهیه شود.”
از سوی دیگر، تمنا جهش با تأیید خطراتی که فراراه کار خانمها در بخش خبرنگاری وجود دارد، میگوید که بارها در جریان کارش به موانع فراوانی مواجه بوده و از سوی مردم بارها توهین و تحقیر شده است، اما با همکاری خانواده و تلاشهای شخصی توانسته این مشکلات را پشت سر بگذارد.
این که خانم جهش چگونه وارد دنیای خبرنگاری شده، خود وی میگوید زمانی که در سال ۲۰۱۳ به حیث جوانترین مادر سال معرفی شده بود، رسانهها به سراغ وی آمدند و مصاحبههایش از طریق رسانهها منتشر شد و رفته رفته پایش به رسانهها باز شد. تمنا جهش، هرچند ژورنالیزم را مسلکی فرا نگرفته است، اما وی مهارتهای خبرنگاری را از طریق ورکشاپهای آموزشی فرا گرفته و در عین حال در رسانهها عملاً کار کرده و تجربه حاصل کرده است. برای خانم جهش، مهمترین چیز، عشق وی به مسلک‎اش می‎باشد. به همین دلیل او شدیداً به کار و وظیفه‎اش پابند است.
در عین حال، تمنا جهش، بسیار طرفدار تنوع در کارهایش میباشد. او میگوید از یک‎نواختی بیزار است و همواره تلاش دارد، چیزهای تازهای برای مخاطبانش ارایه دهد.
خانم جهش اکنون با نهادی با نام “یک صدا برای صلح” همکاری دارد که مرکز آن در سریلانکا میباشد. در این نهاد، ۱۷ کشور عضویت دارند و یکی از فعالیتهایش این است که هر دو سال یک‎بار، یک خبرنگار بین‎المللی را در بخش زنان و کودکان، معرفی میکند. با این حال، تمنا جهش برای فعالیتهایش در رابطه به زنان و کودکان و صلح، کارت عضویت افتخاری این نهاد را کسب کرده است. او می‎گوید: “من در این نهاد یک استثنا هستم، هم ار لحاظ سن و هم از لحاظ تحصیلات، چون در رقابتهای این نهاد معمولاً کسانی شامل میشوند که درجه تحصیلات شان تا مقطع دوکتورا و یا حداقل ماستری در رشته خبرنگاری باشد.”
تمنا جهش در عین حال پلانهای آیندهاش را چنین یادآور میشود: “میخواهم در آینده یک وکیل واقعی برای زنان باشم، تا بتوانم در میان مردم به خصوص برای زنان کارهای مفید انجام دهم. در قدم دوم پلان دارم که یک وزیر کارآمد شوم و حتا میخواهم در آینده رییس جمهور کشورم شوم. خواستن توانستن است، اگر رییس جمهور نشوم لااقل معاون رییس جمهور باید بشوم.”
تمنا جهش از طرف دیگر، موانعی را نیز فراراه رسیدن به اهدافش میبیند. از جمله او به زن‎ستیزی و ترور شخصیتی افراد در جامعه اشاره می‎کند که به گفته وی در افغانستان  رواج یافته است. همچنان وی مشکلات امنیتی را یکی دیگر از موانع جدی بر سر راهش میداند. او میگوید: “بارها از طریق تلیفون، شبکههای اجتماعی و پیامها تهدید شده‎ام.”
اما این خانم مبارز افغان هرگز به موانع و مشکلات فکر نمیکند، بلکه اهدافش را با مبارزه و استواری دنبال كرده و میخواهد نام نیکی از خود به جا بگذارد. این خانم شجاع افغان در کنار فعالیتهای رســانــهیــی و اجتمــاعــی، گاه گاهی با سرایش شعرهای سپید، در دنیان تخیل و هنر نیز سرک میكشد. نام یكی از مجموعههای شعری خانم جهش “چشمه‎سار اشک” است. او کتاب دیگری را هم با موضوع زندگی زنان افغان به دست چاپ سپرده است. با در نظر داشت كارنامه ارزشمند این نویسنده، شاعر و خبرنگار، وی به صفت میزبان فرش سرخ جوایز جهانى رسانههاى رومی (Rumi) در سال ۲۰۱۶ نیز انتخاب شد. جشنواره بین‎المللی رسانههاى Rumi در سال ۲۰۱۶ در لاس ویگاس امریکار برگزار شد كه در این دور شخصیتهاى حرفه‎یی رسانههای جهان، برای ترویج عشق و وحدت جهانی زیر یک سقف گردهم آمدند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد