خبرهای داخلی

90
۳۰ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

رقم درخواست‌های ترک تابعیت در کشور کاهش یافته‌است

وزارت عدليه، اعلام کرد که، از آغاز حکومت وحدت ملی به اینسو درخواست ترک تابعیت افغانستان، کاهش یافته‌است.
در خبرنامۀ که از سوی این وزارت در کابل پخش شد، آمده‌است، هر چند رقم درخواست کنندگان ترک تابعیت، پیش از سال ١٣٩١ کمتر بود؛ اما پس از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٣، حدوداً يک هزار تن، درخواست کرده بودند که تابعیت افغانی خود را ترک می‌کنند.
در خبرنامه گفته شده که؛ پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون، حدوداً ٨ صد تن در سال، درخواست ترک تابعیت کرده‌اند که این رقم نشان می‌دهد، درخواست ترک تابعیت به دو صد تن در سال، کاهش یافته‌است.
بربنياد معلومات اين وزارت، از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٣، يک صدو دو تن از شهروندان خارجی نیز درخواست کرده‌اند که تابعیت افغانستان را کسب کنند.
اين در حاليست که، به گفتۀ اين وزارت؛ در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥، ٢٧ شهروند خارجی درخواست کسب تابعیت کرده‌اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد