جنوب

531
۱۶ میزان ۱۳۹۶
نویسنده: الیاس ابدالی

رئیس جمهور: کنترول فضایی پس ازاین بیشتر در اختیار قوای هوایی افغان خواهد بود

هم‌زمان با تسلیم‌گیری هلیکوپترهای پیشرفتۀ بلک‌هاک، رئیس جمهور غنی می‌گوید که پس از این اختیار بیشتر کنترول فضایی کشور در دست قوای هوایی کشور خواهد بود.
آقای غنی پس از ظهر دیروز در مراسمی که در میدان هوایی بین المللی قندهار به منظور تسلیم‌دهی هلیکوپترهای بلک هاک به قومندانی عمومی قوای هوایی کشور برگزار گردیده بود، اشتراک کرد.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری به نقل از رئیس جمهور آمده است که کنترول فضایی پس از این بیشتر در اختیار قوای هوایی شجاع افغان خواهد بود، و دشمنان افغانستان باید به خاک ما به نظر شوم ننگرند.
به گفته رئیس جمهور، هدف پلان امنیتی چهارساله این ست که استعمال قوه فقط در چوکات نیروهای امنیتی و دفاعی محدود شود؛ زیرا این خواست مردم و علمای دینی کشور است که دیگر اصطلاح مسلح غیر مسوول در فرهنگ ما جای نداشته باشد.
رئیس جمهور همچنان گفت که اگر طالبان فکر شکست دادن حکومت یا نیروهای امنیتی و دفاعی را دارند، این فکر را از سرشان بیرون کنند.
وی تاکید کرد که طالبان اکنون هم در مرحلۀ انتخاب قرار دارند و ما دست صلح می‌دهیم، دیگر خون‌ریزی و جنگ بس است.
در همین حال جنرال جان نیکلس قوماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع در این مراسم گفت، جنگ با تروریزم، تنها جنگ در قبال افغانستان و شرق میانه نیست و نه هم جنگ علیه طالبان، القاعده و شبکه حقانی می باشد، بلکه این جنگ علیه دشمنان بشریت است.
وی تأکید کرد که ما باید موفق شویم و این جنگ را ببریم، زیرا این برای جهان مهم است و موفقیت در این عرصه، تأثیر به سزایی در وضعیت جهان خواهد داشت.
اولین مجموع هلیکوپترهای بلک هاک (UH-۶۰) امریکایی به تاریخ ۲۷ سنبله سال جاری به میدان هوایی قندهار رسید.
براساس گزارش‌ها، امریکا تاکنون ۸ هلی‌کوپتر بلک هاک را به افغانستان کمک کرده است، اما دیروز تنها دو فروند این نوع هلی‌کوپتر به قوای هوایی کشور تحویل داده شد.
قرار است که در چند سال آینده حدود ۱۶۰ فروند از این هیل‌کوپترها در اختیار قوای هوایی کشور قرار بگیرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد