خبرهای داخلی

315
۲۸ جوزا ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

رئیس جمهور بر چالش آفرینی خیمه های تحصن در شهر کابل تاکید کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور می گوید: تظاهرات در چوکات قانون، حق شهروندان کشور است، اما بندش راه ها و ایجاد مزاحمت برای مردم پذیرفتنی نیست.
در خبرنامۀ که از سوی ارگ به رسانه ها فرستاده شد آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی این موضوع را عصر دیروز در دیدار با هیات اداری ولسی جرگه مطرح کرد.
هیات اداری ولسی جرگه در این دیدار گفته که، هر چند تظاهرات براساس قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود.
به گفتۀ هیات اداری ولسی جرگه آنان در زمینه تطبیق قانون در کنار حکومت وحدت ملی ، قرار دارند.
با این حال، رئیس جمهور اشرف غنی گفته، در چند روز گذشته در دیدارهای که با اقشار مختلف مردم در ارگ داشت، آنان از موجودیت خیمه ها در سرک ها و بندش راه ها شکایت داشتند و تاجران و کسبه کاران نیز خسارات زیادی را از این ناحیه متقبل شده اند.
این در حالیست که هیات اداری ولسی جرگه، می گوید: همراه با وکلای کابل در شورای ملی و اعضای شورای ولایتی ، با معترضین دیدار نموده، در زمینه حل این مشکل با آنها صحبت خواهند کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد