خبرهای داخلی

251
۲۲ سنبله ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

رئیس‌جمهورغنی اعتمادنامۀ سفیر جدید اتحادیۀ اروپا را پذیرفت

سفیر جدید اتحادیۀ اروپا از آغاز مأموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی کرد و بر تداوم همکاری‌های اتحادیۀ اروپا با افغانستان تأکید ورزید.
وی افزوده است که اتحادیۀ اروپا آماده‌است تا افغانستان را در عرصه‌های گوناگون کمک و همکاری کند.
محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور کشور ضمن تبریکی به میادون پیر به‌خاطر وظیفۀ جدیدش، از حمایت‌های اتحادیۀ اروپا از افغانستان در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل و نیز کمک و همکاری‌های این اتحادیه در عرصه‌های مختلف با افغانستان تشکر کرده و به موصوف در این مأموریت آرزوی موفقیت کرده است.
روز گذشته طی مراسم تشریفاتی که در ارگ انجام شد، اعتمادنامۀ میادون پیر سفیر جدید اتحادیۀ اروپا از سوی محمداشرف غنی رئیس‌کشور پذیرفته شد.
در خبرنامه ای که از سوی ارگ پخش شد آمده است دو طرف همچنان درخصوص همکاری‌های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا، انکشاف اقتصادی و فرصت‌های صادرات و واردات، همکاری و سرمایه‌گذاری اتحادیۀ اروپا در بخش نساجی افغانستان، کمک‌های تخنیکی این اتحادیه در سکتور معادن افغانستان و پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر کردند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد