خبرهای داخلی

692
۲۶ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: الهام حسین قاطع

دکانداران مارکیت مهر آئین مبنی بر انتقال آنها به مکان دیگر از سوی مقام ولایت بلخ اعتراض کردند

شماری از دوکانداران مارکیتی زیر نام مهر آئین در شهر مزارشریف ولایت بلخ در واکنش به انتقال شان از سوی مسوولان دولتی به محل دیگری اعتراض کرده و خواهان توقف این روند شدند.
این تعداد از دوکانداران که شمار شان به ده ها تن میرسید می گویند: مقام ولایت بلخ بدون در نظر گرفتن خواست های آنها دوکان های شان را به مکان دیگری انتقال میدهد. یکی از این دوکانداران به کلید می گوید دوکان های شان را در مارکیت مهرآئین به قیمت ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار افغانی خریداری کرده اند و نمیخواهند از این مارکیت به جای دیگر انتقال پیدا کنند.
در همین حال احمد منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در تماس تلیفونی به کلید میگوید که مارکیت مهرائین در نقشه و ماستر پلان شهری سال ۱۳۵۵ قرار داشت و مالک اصلی این مارکیت نیز تعهد سپرده بود هر زمانیکه شاروالی تصمیم به تخریب و اعمار بلند منزل در این ساحه بزند مالک مارکیت خود این مارکیت را تخریب خواهد کرد.
این در حالیست که سال های گذشته نیز حکومت محلی بلخ تصمیم بر تخریب مارکیت مهرائین کرده بود که آنزمان با ممانعت و اعتراض جدی دکانداران این مارکیت روبرو شده و دکانداران اجازه تخریب این مارکیت را ندادند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد