خبرهای داخلی

649
۱۰ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

دو متنفذ قومى از سوی گروه داعش در ولایت جوزجان کشته شد

مقام های محلى در جوزجان گفته اندکه گروه داعش، دو متنفذقومى را در قريه” پاده ساى” ولسوالى درزاب اين ولايت، به قتل رسانده است.
محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان می گوید اين افراد زمانی به قتل رسيدند که دو تن از افراد گروه داعش، در تماس تيلیفونی با منسوبان نيروهای پوليس محلی، در اين ولسوالی تعهد سپرده بودند که به پروسه صلح مى پيوندند.
موصوف خاطرنشان ساخته که داعشيان خواستند با فريب دادن نيروهای پوليس محلی و شکنندگی اوضاع در بين افراد شان، بی باوری ايجاد کنند تا کسی جرئت پيوستن به نيروهای امنيتی و دولت را نداشته باشد.
بازمحمد داور سرپرست ولسوالی درزاب نيز کشته شدن اين دو متنفذ قوم را تاييد کرد.
باشندگان ولسوالی درزاب گفته است که کشته شدن دو تن از متنفذين قومى توسط گروه داعش، فاصله بين مردم و افراد اين گروه را بيشتر مى سازد.
این درحاليست که هفتۀ گذشته نيز گروه داعش يک متنفذ قومى را به اتهام راه اندازی تبليغات بر ضد داعشيان در قریه چقمه چقور ولسوالی قوش تپه به قتل رساندند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد