بازسازی

862
۱۲ اسد ۱۳۹۵
نویسنده:

دو شفاخانه بزرگ وبیش از ده کلینیک صحی در کاپیسا به بهره برداری سپرده ميشوند

مقام ها در ریاست صحت عامه ولایت  کاپیسا از ایجاد سهولت های صحی برای  باشنده های این ولایت  خبر می دهند. میزار محمد رجا رییس صحت عامه این ولایت می گویند کار ساخت دو شفاخانه بزرگ و بیش از ده  کلیلنیک صحی در مرکز و ولسوالی های این ولایت اغاز شده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهند شد.به نقل از منبع با آغاز بهره برداری از این کلینیک ها و شفاخانه ها مشکل عدم دسترسی  باشنده های این ولایت به مراکز و خدمات صحی مرفوع میگردد .

مقام ها در ریاست صحت عامه ولایت  کاپیسا از ایجاد سهولت های صحی برای  باشنده های این ولایت  خبر می دهند. میرزامحمدرجا رییس صحت عامه این ولایت می گویند کار ساخت دو شفاخانه بزرگ و بیش از ده  کلینیک صحی در مرکز و ولسوالی های این ولایت اغاز شده و در آینده نزدیک به بهره برداری سپرده خواهند شد.به نقل از منبع با آغاز بهره برداری از این کلینیک ها و شفاخانه ها مشکل عدم دسترسی  باشنده های این ولایت به مراکز و خدمات صحی مرفوع میگردد .
هزینه ساخت شمار زیادی از این کلینیک های صحی در کاپیسا از بودجه وزارت صحت عامه پرداخت شده است.
این مراکز  صحی و شفاخانه ها در حالی ساخته می شوند که پیش از این تنها یک شفاخانه در مرکز این ولایت  وجود داشت که  نیاز های باشنده های این ولایت را مرفوع ساخته نمی توانست و باشنده های این ولایت حتا زخمیان  رویداد های امنیتی نیز مجبور بودند تا برای درمان شان به شفاخانه های ولایت  پنجشیر و کابل مراجعه  کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد