خبرهای داخلی

304
۲۹ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: حسینا عظیمی

دو زن و یک مرد در غور تیرباران شدند

مقام‌های محلی ولایت غور، از تیرباران سه فرد ملکی در این ولایت خبر می‌دهند.
عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، می‌گوید: “این افراد که شامل دو زن و یک مرد می‌شوند، در یک منطقه ناامن ولسوالی دولینه از سوی افراد مسلح غیرمسوول، تیرباران شدند.”
سخنگوی والی غور، در باره چگونگی این حادثه، می‌گوید: “ابتدا یک تن به نام گلبدین در قریه خاک‌یارک ولسوالی دولینه، فردی را به نام محمد داوود به همکاری زن او به قتل می‌رساند.”
خطیبی، می‌افزاید: “بعدا این مرد با  زن و مادر محمد داوود نام از منطقه فرار کرده و به یک ساحه امن می‌روند.”
به گفته‌ای سخنگوی والی غور، امروز، گلبدین با این دو زن از سوی یک قوماندان مسلح غیرمسوول بازداشت و پس از آن تیرباران می‌شوند.
سخنگوی والی غور، تاکید دارد که، بررسی‌ها در زمینه آغاز شده‌است.
غور، از جمله ولایت‌های است که هر از گاهی باشند‌گان آن به ویژه زنان، در محاکم صحرایی محکوم به سنگسار و یا تیرباران شده‌اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد