سیاسی

1167
۴ عقرب ۱۳۹۵
نویسنده: مسعود انصار

در میان بالاتر از سی مليون نفوس كشور، وكلای شورای ملی نخبه‌ترين‌ها اند

در حالی‌كه حدود يك هفته پيش، معين مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، شماری از وكلای ولسی‌جرگه را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و مداخله در عزل و نصب منصوبان اين وزارت نمود و پيش از اين نيز گزارش‌ها از كم كاری و مداخله اعضای شورای ملی در گماشتن افراد مورد نظر شان در ادارات دولتی، به خصوص وزارت امور داخله حرف و حديث‌های بيرون شده بود، اما حال، تاج محمد جاهد، وزير امور داخله، وكلای ولسی‌جرگه را در ميان سی تا سی و پنچ مليون نفوس كشور، نخبه‌ترين‌ها دانسته و می‌گوید: “هيچ اسنادی از دست داشتن اعضای شورای ملی در قاچاق مواد مخدر و ديگر فعاليت‌های غير قانونی از آدرس نمایندگان وجود ندارد.”
از سوی هم، باز محمد احمدی، معين مبارزه با مواد مخدر با پوزش خواهی از وكلای ولسی‌جرگه، گفت: شماری از نمایندگان از سخنان وی برداشت نادرست نمودند اما وی يك بار ديگر از فشار ها در امور اين نهاد سخن گفت.
اما واقعا چگونه است که، شماری از وكلای از چند سال به اين سو همواره توسط بعضی از حلقات سياسی، آگاهان، شهروندان كشور و حتی هيت اداری ولسی‌جرگه متهم به كم‌كاری، غفلت وظيفوی، فساد و شماری از فعاليت‌های غير قانونی اند،‌ می‌شود نخبگان اين كشور باشند؟
به باور آگاهان، مسوولان حكومتی بدليل اين كه نياز به رای اعتماد وكلا دارند، ناگزير می‌شوند، از وكلای که حتی در فساد مالی، اداری و بخش‌های ديگر دست داشته باشند، به نيكی ياد كنند و از سوی هم، وكلا، از اعضای كابينه نيز خواست‌های دارند و اين دو نهاد در تبانی با هم فعاليت می‌كنند.
سيد اكرام افضلی، رييس ديدبان شفافيت افغانستان، می‌گويد: آنان در دو گزارش تحقيقی دريافته بودند كه شماری از وكلای شورای ملی در تقرری‌ها، به خصوص در وزارت امور داخله آن‌هم در پست‌های عايداتی و بخش‌های كه ارتباط به مبارزه با مواد مخدر دارند، نقش اساسی داشته‌اند.
با اين حال، مردم باور دارند كه اعضای شورای ملی و كابينه حكومت كمتر به فكر رفع چالش‌های مردم ولی بيشتر در تلاش پيدا كردن پول و امتياز از يك‌ديگر اند و تنها شهروندان كشور اند كه در اين ميان همواره قربانی می‌دهند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد