خبرهای خارجی

192
۲۴ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

حکومت امریکا در مورد افزایش بودجه نظامی اش به زودی تصمیم می‌گیرد

قرار است دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا درجریان هفته روان  بودجه یی را اعلام نماید که حاوی افزایش عظیم در مصارف نظامی و کاهش شدید در سایر بخش های حکومت فدرال خواهد بود.
براساس گزارش رسانه های امریکایی، پیشنهاد بودجه حکومت فدرال روز پنجشنبه این هفته اعلام خواهد شد که این بودجه به احتمال زیاد با مخالفت شدید کانگرس روبرو خواهد شد.
از سوی هم، بسیاری جمهوریخواهان طرفدار ترمپ ازین تصمیم کاخ سغید حمایت مینمایند؛ اما دموکرات ها طرفدار تصویب این طرح نمی باشند.
قانونگذاران هر دو حزب نگرانی شانرا در مورد پیشنهاد کاهش شدید بودجۀ وزارت خارجه و کمک های خارجی نیز ابراز داشته اند که به نظر آنان نفوذ خارجی  کشور شان  را کاهش خواهد داد.
در مسوده ی که ماۀ گذشته انتشار یافت، مقام های کاخ سفید گفته بودند که رئیس جمهور ترمپ تلاش  دارد تا بودجۀ نظامی را ۵۴ میلیارد دالر افزایش دهد که در صورت تصویب این مسوده یکی از بزرگترین افزایش در مصارف نظامی در تاریخ امریکا  به شمار می رود.
براساس اسنادی که ازین بودجه به رسانه ها افشا شده است، ترمپ میخواهد  ۲۵ فیصد بودجۀ ادارۀ حفاظت از محیط زیست، ۳۰ فیصد بودجۀ ادارۀ انرژی و ۳۷ فیصد از بودجۀ وزارت خارجه و کمک های بین المللی را کاهش دهد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد